572. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2012 v 16:30.


BOŽÍ LÁSKA, KDYŽ JI JEDNOU POCÍTÍTE, JE NĚČÍM, BEZ ČEHO UŽ NEMŮŽETE ŽÍT


Má vroucně milovaná dcero,

musíš připustit, že uvěří-li moji následovníci v tato poselství, že jim čas od času budou přinášet duševní muka.

Mnozí se budou radovat, když budou číst mé svaté Slovo a přijmou je jako zázrak.

Jiní také přijmou má poselství, ale v určitých dnech budou trháni ve dví pochybnostmi, které je zasáhnou. Tyto pochybnosti jsou přirozené.

Neboť někteří budou pochybovat a klást si otázky, zda opravdu přicházejí z nebes. Pak budou plni úzkosti, protože vědí, že jejich životy se brzy změní a že budou svědky Druhého příchodu.

To znamená, že životy, které až dosud vedli, se změní k nepoznání.

Pro mnohé je to děsivé, protože i nadále chtějí lpět na svých starých, samolibých životech, jakkoliv byly nešťastné.

Strach z budoucnosti, strach z Boží ruky a strach ze Satanovy armády je mučí. I když má poselství jim mohou vkládat do srdce strach, občas mohou také přinášet útěchu.

Neboť jedna věc je jistá. Pocítí v duši mého Ducha Svatého, a když se to jednou stane, seznámí se důvěrně s Boží láskou.

Boží láska, když ji jednou pocítíte, je něčím, bez čeho už nemůžete žít. Přináší pokoj. A tak, moji následovníci, bez ohledu na to, jak jste možná vystrašení, musíte mít na paměti, že Já, váš Ježíš, vás nikdy neopustím.

Jste moji.

Já jsem život ve vašich duších. Skrze Mne budete zachráněni. Jsem plný milosrdenství k duším, které se ke Mně obracejí o pomoc. Nenechám vás trpět v rukou následovníků Satana. Pokryji vás svou vzácnou Krví. Nemáte se čeho bát.

Místo toho jsou vám dávány milosti, abyste se připravili. Nyní musíte být stateční a nedovolit pochybnostem, aby zastřely vaši lásku ke Mně, nebo vás oslepily vůči Pravdě těchto poselství.

Jsou mým darem vám. Jsou vám dávána, aby vás ochránila a udržela v bezpečí od zla.

Vždy Mě proste, abych utišil vaše obavy, neboť jsou zasazeny do vaší mysli jako semena nespokojenosti Zlým, aby odvedl vaši pozornost.

Žehnám vám. Dám vám pokoj. Dám vám svou ochranu. Vždy Mi důvěřujte.


Váš Ježíš


zpět