571. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2012 v 23:00.


TOLIK LIDÍ JE DNES POSEDLÝCH HONBOU ZA PROSLULOSTÍ A OBDIVEM K VLASTNÍ OSOBĚ

Má vroucně milovaná dcero,

proč je tomu tak, že tolik lidí na světě věří, že jejich pozemský život je neomezený?

Tolik lidí je dnes posedlých honbou za proslulostí a obdivem ke své vlastní osobě. Tak mnoho z těch, kdo hledají a dosahují velkého uznání a úspěchu, jsou zbožňováni těmi, kteří věří, že je to sláva, o kterou musí usilovat, a která je uspokojí.

Velmi málo svého času tráví tím, na čem skutečně záleží. Šlapou po jiných, aby dostali, co chtějí, kvůli své nenasytné touze zářit ve slávě před světem.

Jejich marnivost je živena světem zábavy a médií, a jejich honbě za vlastní dokonalostí je tleskáno.

To je, o co dnes usilují obyčejní lidé. Otevřeně obdivují takové ambice, které se stávají podobné náboženství. Zbožňují ty, kteří dosahují takových výšek, a potom se pouští do napodobování jejich životů.

Ani jedenkrát neuvažují o tom, že takové věci jsou bez skutečného významu. Nikdy se nezastaví, aby si položili otázku: To je všechno, na čem má spočívat můj život?

Ve většině případů v Boha nevěří, protože kdyby věřili, věděli by, jakou nelibost vyvolává v očích Boha hledat obdiv takovým způsobem.

Když lidé neustále vyhledávají pozornost, obdiv a jsou posedlí svým obrazem, který předkládají světu, nechápou, jak krátká je tato cesta. Ta časem zmizí a oni najdou sami sebe prázdné a bez lásky, kterou by mohli sdílet s ostatními.

Stráví tolik času láskou k sobě samým, že už nebudou mít místo pro jakoukoliv jinou lásku. Své vlastní potřeby budou klást před potřeby ostatních. Udělají cokoliv, včetně toho, že se dopustí činů urážejících Boha, aby dosáhli obdivu k vlastní osobě.

Této generaci bylo řečeno už tolik lží o způsobu, jakým žít své životy. Jsou podněcováni světem, jenž věří, že materiální zisk, proslulost, kultura a ambice, které přinesou velký obdiv, jsou nejdůležitější věci, o které je třeba usilovat.

Jak málo toho vědí. Jak budou otřeseni, až zjistí, jak se zmýlili.

Lidé, kteří vedou takové životy, budou čelit zklamání, až jejich žádostivost nebude uspokojena. Každý čin, který by jim přinesl více potěšení, po němž s posedlostí sebou samými touží, jim nedokáže přinést pokoj.

Modlete se, aby si lidé brzy uvědomili, že honba za proslulostí a obdivem uspokojuje jen na krátký čas. Je jenom jediný cíl, o který byste měli usilovat, a tím je následování učení Pána.

Učiníte-li to, budete v klidu a pokoji.

Můžete ještě stále mít radost z mnohých potěšení, která vám poskytuje svět, ale budete chápat, na čem skutečně záleží.

Mnoho mladých lidí přikládá velký význam tomu, jak se jeví ostatním. Tlak na ně, aby své životy trávili honbou za stejnými cíli jako hvězdy, které obdivují, škodí jejich duši.

Zakrývá skutečnost toho, co se líbí Bohu.

Potlačuje Pravdu.

Jen Pravda je učiní spokojenými a přinese jim pokoj, lásku, radost a štěstí.

Já jsem život, který hledají.

Ve Mně najdou život ve slávě.

To je ta sláva, kterou musí hledat.

Neboť budou žít život velké slávy v Novém ráji, obrátí-li se ke Mně.

Je to jediná sláva, která jim přinese nevýslovnou radost.


Váš Ježíš


zpět