568. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2012 v 09:00.


DVĚ MILIARDY DUŠÍ ODMÍTAJÍ MOJI RUKU MILOSRDENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

mise k záchraně dvou miliard duší, které odmítnou moji ruku milosrdenství, by měla tvořit část každodenních modliteb všech, kteří sami sebe nazývají Božími křižáky.

Následkem velkého množství zázraků, většina lidstva obdrží dar spásy a vstup do Nového ráje.

Kvůli těmto ztraceným duším je bolest v mém Nejsvětějším Srdci velmi intenzivní.

Proto se moji stoupenci musí usilovně modlit, aby byli sjednoceni jako jedna rodina v nové éře, protože bude-li moje rodina rozdělená, přinese Mi to strašná muka.

Volám k vám všem, abyste zachránili duše, které tvrdohlavě odmítnou přijmout Boha, modlitbou modlitební kampaně (79):

Za dvě miliardy ztracených duší

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys vylil tvé milosrdenství na ztracené duše.

Odpusť jim, že Tě odmítají a použij moji modlitbu a mé utrpení, abys skrze tvé milosrdenství na ně vylil milosti, které potřebují k posvěcení svých duší.

Prosím Tě o dar mírnosti pro jejich duše.

Prosím Tě, abys otevřel jejich srdce, aby šli k Tobě a prosili Tě o naplnění Duchem Svatým, aby mohli přijmout pravdu tvé lásky a žít s Tebou a celou Boží rodinou navěky. Amen."

Pro mnoho lidí je těžké přijmout Boží milosrdenství. Je to kvůli moci, kterou nad nimi má Satan, jenom to, v mnoha případech, nevědí.

Avšak v některých případech tyto duše nepochybují o existenci Boha, a přesto si vybraly Satana, v plném vědomí toho, že Bůh existuje a že je stvořil. Obracejí se tak zády k Božímu království.

Království, které si vybraly, je to, které jim slíbil Satan. Věří, že toto království jim na konci času nabídne velké bohatství, velké divy a že to bude svět, který se třpytí, až na to, že tomu tak nebude. Všechno, co najdou, bude velké jezero ohně, kde budou trpět rukou Zlého. Bude je mučit navěky a budou trpět každou vteřinu bolestí, neboť nemůže nikdy skončit.

Nyní víte, proč trpím a snáším taková muka, neboť i pouhá myšlenka na utrpení, která leží před těmito dušemi, je víc, než bych mohl unést.

Moji následovníci, jen vaše modlitby a mé milosrdenství jim může nabídnout nějakou naději.

Pomozte Mi je zachránit.


Váš Ježíš


zpět