566. Poselství Matky Spásy ze dne 26. září 2012 v 16:40.


VE SVĚTĚ ZAČNOU VELMI BRZY VELKÉ ZMĚNY


Mé dítě,

ve světě začnou velmi brzy velké změny.

Je čas, aby plán spásy byl vložen do srdce lidí napříč všemi národy.

Tak mnoho lidí bude otřeseno pravdou o tom, odkud přicházejí a jak se musí vykoupit v očích Boha.

Boží děti jsou tak nepřipravené na tyto velké události. Jen díky lásce Boha ke všem svým dětem jste varováni.

Ignorujte tato varování jen na vaše vlastní nebezpečí. Smějte se, nebo posmívejte se těmto Božím zásahům, které se stanou, aby přivedly srdce lidí do srdce Boha, a budete trpět.

Děti, musíte být stále bdělé. Znamení z nebe a zázrak Božího zásahu se blíží každým dnem.

Modlete se, abyste dostali milosti k otevření svého srdce velkému milosrdenství mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Všechny cesty jsou otevřené, aby přilákaly Boží děti zpět do útočiště jeho Nejsvětějšího Srdce.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět