563. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2012 v 20:00.


PŘIPRAVTE SE, ŽE UVIDÍTE ZNAMENÍ, KTERÁ BUDOU BRZY ODHALENA Z NEBE


Má vroucně milovaná, dcero,

s láskou prosím všechny Boží děti, aby se připravily, že uvidí znamení, která budou brzy odhalena z nebe.

Znamení budou světu předložena různými způsoby, aby se Boží děti probudily. Mnozí se budou snažit tato znamení popírat a odmítnou je jako pověry, existující jenom v představivosti věřících.

Těm, kdo tato znamení uvidí, říkám: Musíte vědět, že vám pomohu připravit vaše duše. Neboť když jste vaše duše živili a prosili jste o odpuštění svých hříchů, vaše utrpení po Varování bude velmi malé.

Přijměte tato znamení, tyto zázraky, jako dar z nebe.

Nepotlačujte je a nenechávejte je bez povšimnutí, neboť jsou to důkazy mého slibu připravit vás všechny před mým Druhým příchodem.

Jděte teď a mějte naprostou důvěru.

Důvěra je nejdůležitější skutek věrnosti ke Mně, vašemu Ježíši.

Důvěřujte Mi a všechno bude v pořádku.


Váš Ježíš


zpět