562. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2012 v 09:00.


TAK MNOHO LIDÍ HLEDÁ PRAVDU A NEMŮŽE JI NAJÍT


Má vroucně milovaná dcero,

přichází čas, kdy se člověk musí sám sebe zeptat – kdo jsem a proč žiji?

Jediná odpověď, která mu přinese pokoj, spočívá v pochopení, že je dítě Boží.

Spíše než popírat Pravdu kvůli nátlaku, vyvíjeným těmi, kdo se posmívají těm, kteří věří v Boha, musí být poctivý sám k sobě.

On ví, že láska, kterou cítí, pochází od Boha.

Ve svém srdci ví, že ubohost, kterou pociťuje v temnotě ducha a beznaději, přichází z té druhé strany. Z temné strany.

Tak mnoho lidí hledá Pravdu a nemůže ji najít.

Ačkoliv Pravda byla zaznamenána ve Svaté knize, mnozí nemohou přijmout, že Písmo svaté obsahuje všechny odpovědi, které hledají.

Musíte přijmout Pravdu a držet se jí ze všech sil, neboť je to vaše cesta spásy.

Mnoho lidí udělá všechno možné, aby Pravdu popřeli. Zejména použijí lidskou inteligenci, aby Pravdu rozcupovali a nechali vás uvěřit v lež.

Vymyslí jakýkoliv důvod, aby popřeli Boží Pravdu. Tyto důvody budou tak přesvědčivé, že velmi mnoho věřících shledá těžkým Pravdu bránit.

Vaše víra odolá této zkoušce času, ale jen tehdy, když Mi dovolíte vás vést dnem i nocí.

Neboť abych vás vedl, musíte spoléhat na Mne, že vám budu oporou a nesmíte Mě spustit z očí.

Mluvte se Mnou. Komunikujte se Mnou v každém okamžiku dne, v autě, v práci, ve škole, nebo v kostele. Nezáleží na tom kde, neboť můžete Mě volat v každém okamžiku a Já vám odpovím.

Údělem mých následovníků je právě tato cesta, cesta na Kalvárii. Je velmi těžké vystoupat na tento pahorek. Musíte snášet nezdary a bolest odmítnutí těch, kdo nepřijmou vaše právo praktikovat své náboženství. Vrchol pahorku by měl být váš cíl. Jen tehdy, až jej dosáhnete, najdete pokoj.

Vytrvejte, moji milovaní následovníci a pocítíte moji lásku tak, že vám dá sílu, o níž byste nevěřili, že je možná.

Miluji vás. Jdu s vámi. Nikdy vás neopustím. Žehnám vám všem.


Váš Ježíš


zpět