561. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2012 v 15:30.


FALEŠNÍ PROROCI JSOU JIŽ DNES PŘIPRAVENI A UDEŘÍ NA TUTO MISI


Má vroucně milovaná dcero,

musím tě varovat před falešnými proroky, kteří se snaží zasahovat do této mise.

Tolik ubohých, pošetilých duší, věřících, že dostávají božská poselství, je sváděno na scestí Zlým.

Dělá to tak, že kořistí na jejich lásce ke Mně a zvláště se zaměřuje na svaté a oddané duše.

Kdokoliv, jenž ti řekne, že má poselství z nebe, které ti přináší pokyny změnit, nebo doplnit poselství přicházející ode Mne, je lhář.

To není způsob, jakým povoluji komunikaci z nebes. Jediná poselství, k nimž dávám svolení, aby byla předána jedním vizionářem druhému, jsou poselství podpory a lásky, ale jen, když je to nutné.

Poselství obdržená pravými proroky, nebo vybranými dušemi, jsou buď pravá, nebo falešná.

Mezi tím není nic. Nebe by nikdy neseslalo poselství, které by bylo v rozporu s jiným poselstvím, obdrženým vybranou duší z nebe.

Dej si pozor na falešné proroky. Ti, kdo si neuvědomují, že jsou falešní, mohou způsobit strašnou škodu, když se vměšují do mého svatého Slova. Ty, má dcero, se nesmíš zaplést s těmi, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, pokud ti neřeknu jinak.

Falešní proroci jsou už dnes připraveni a udeří na tuto misi. Nesmíš s nimi diskutovat.

Buď si vědoma těchto nebezpečí, neboť nejnebezpečnějším ze všeho bude muž, který přijde a bude tvrdit, že je Já.

Pokud dovolíte, moji stoupenci, být přitahováni falešnými proroky, budete snadnou kořistí antikrista a jeho falešného proroka.

Důvěřujte mému svatému Slovu. Mnozí z vás ještě nemohou přijmout Pravdu a budete se přít se Mnou, ale to bude zbytečné. Neboť ta největší kritika, kterou proti Mně vznášíte, spočívá v tom, že Já miluji všechny Boží děti, zejména hříšníky.

Miluji všechny stejně. Těm, kdo Mě obviňují, že dávám přednost hříšníkům, říkám toto:

"Nikdy nezkoušejte zmást jiné tím, že jim sdělíte, že Já toleruji hřích. Vy víte, že je to lež. Hřích je Mi odporný, ale hříšníka miluji."


Váš Ježíš


zpět