560. Poselství Matky Spásy ze dne 21. září 2012 v 15:05.


MÉ DÍTĚ, BYLO PŘEDPOVĚDĚNO, ŽE V TĚCHTO ČASECH, VE KTERÝCH DNES ŽIJETE, SE SRDCE LIDÍ ZATVRDÍ


Mé dítě,

jak hbitě se lidé mají k tomu, aby zbožňovali falešné krále, falešné bohy.

Mnozí lidí ve světě nepřikládají žádný význam tomu, že přijímají falešné idoly, a pak necítí v srdci žádnou vinu, když odmítnou pravého Boha.

Mé dítě, bylo předpověděno, že v těchto časech, ve kterých dnes žijete, se srdce lidí zatvrdí.

V honbě za potěšením dají lidé stranou dokonce i svoji vlastní rodinu.

Odmítnou chudé a ty, kdo hladoví, protože dávají přednost každému druhu osobního zájmu a páchají hřích obžerství.

Tyto dny vás již zastihly, děti. Jak lidská rasa bezmocně bloudí ve zmatku, kde ji nic neuspokojuje, lidé se chopí čehokoliv, o čem si myslí, že vyplní jejich prázdnotu. Tato prázdnota existuje, protože nenásledují Pravdu a nejsou oddáni mému milovanému Synu.

Nejen, že zbožňují falešné bohy, ale přísahají věrnost ubohým duším, které propagují hřích, jako by byl bez následků.

Potom, když jsou jim v dnešním světě předloženy lži o mém Synu, tyto nepravdy pohotově přijímají.

Zesměšňování mého Syna je přijímáno, ale když jsou kritizována jiná učení, která Pravdu neobsahují, tak se lidé krčí ve strachu. Neobávají se mého Syna.

Nebojí se jediného pravého Boha, protože Ho nemilují. Jejich srdce jsou zavřená.

Vydali se po cestě, která jim nepřináší žádnou útěchu. Místo toho je jejich cesta zanechává nespokojené a prázdné.

Jak pláču, když vidím jejich zmatek. Jak jen pláču kvůli mému Synu, kterého svým pohrdáním tolik zraňují. On, který pro ně tolik vytrpěl a zemřel tím nejkrutějším způsobem. Přesto mnozí ještě nechápou význam jeho smrti na kříži.

Teprve až přijmou Ježíše, Krista, pravého Mesiáše, najdou pokoj.

Můj Syn jim brzy předloží důkaz, který požadují. Až jim bude ukázán, budou muset udělat konečnou volbu.

Buď si zvolí mého Syna a Pravdu, nebo přijmou lži, kterými je krmí podvodník.

Děti, modlete se, aby se srdce lidí otevřela, a aby láska mého Syna umožnila všem Božím dětem přijmout jeho ruku milosrdenství.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět