559. Poselství Boha Otce ze dne 20. září 2012 v 18.25.


DĚTI, ČAS MÉHO SYNA BYL SPOJEN S VAŠÍM ČASEM A BRZY NASTANE DOBA JEJICH SJEDNOCENÍ


Má nejdražší dcero,

jak Já jen toužím držet mé drahé děti blízko sebe, abych jim ukázal, jak velice jsou milovány.

Je tak mnoho mých dětí, rozptýlených po celém světě, přesto jich tak málo zná svého Otce. Svého Stvořitele.

Těm, které Mě neznají, musí být řečeno, že je neopustím.

Povstanu proti zlým silám a králi lží, šelmě a odstraním tuto strašnou pohromu.

Jen až ustoupí míra zla, budou moci mé děti poznat Pravdu.

Děti, netrapte se, protože vaše modlitby se dotýkají mého srdce a kvůli vašim prosbám zachráním mnoho mých dětí, které jsou v duchovní temnotě.

Má mise k vyslání mého milovaného Syna, aby si vyžádal mé království, je nyní už dobře připravená, i když mnozí si toho nemusí být vědomi.

Děti, čas mého Syna je propojován s vaším časem a brzy nastane doba jejich splynutí.

Čas pro můj Nový ráj už byl stanoven a vše již bylo připraveno pro nový domov mých dětí, pro nový svět.

Volám vás z nebes a naléhám na vás, abyste důvěřovali mému Synu, jeho velkému milosrdenství a jeho slibu naplnit tuto smlouvu.

Vzdejte se všech pochybností, které vás mohou zdržovat, protože vám překáží v hledání opravdového pokoje.

Ony zastavují mé milosti, které chci na vás vylévat, abych vás ochránil před touto poslední, zbývající dobou, kdy Satan vládne zemi. Jeho čas končí. Pak vyvstane nový začátek.

S láskou očekávám návrat mých dětí do mého království, do království Nového ráje. Je takový, jaký byl zamýšlen.

Miluji vás. Důvěřujte mému Synu a očekávejte mé volání.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět