552. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2012 v 10:45.


DAR MÉHO VĚČNÉHO OTCE ZNAMENÁ DÁT KAŽDÉMU JEHO DÍTĚTI TEN NEJDOKONALEJŠÍ ŽIVOT V TOM NEJDOKONA-
LEJŠÍM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

díky modlitbám ostatních byl překonán milník v mé misi rychle šířit mé svaté Slovo.

Tyto modlitby, které se pilně modlí moji drazí a milovaní následovníci, jsou tak mocné, protože jsou modleny ze srdce.

Všem mým stoupencům zaručuji velké milosti, abych jim umožnil postupovat kupředu a překonat jakékoliv překážky, před kterými budou stát na své cestě k záchraně duší touto misí.

Moji drazí, milovaní stoupenci, vězte, že andělé v nebi vás provázejí, ochraňují vás a vedou směrem k mému cíli, k cíli obrátit svět.

Mnozí, kdo se setkali s poselstvími poprvé, si kladou otázku, zda tato slova jsou určena jen k vedení, nebo k obrácení lidí.

Jsou dávána k oběma účelům, avšak co je důležitější, jsou tu k záchraně všech, takže každý bude moci žít v nové éře pokoje na světě. Neboť to je můj slib. Je to můj velký dar.

Darem mého Věčného Otce je poskytnout každému svému dítěti ten nejdokonalejší život v tom nejdokonalejším světě takovým způsobem, jaký byl zamýšlen od samého počátku.

Nic nemůže, nebo nebude moci zabránit, aby tento Nový ráj na zemi nevznikl.

Povstane z šedivého, pochmurného světa, ve kterém žijete, který byl pošpiněn hnilobou, vytvořenou Satanem. Toto zamoření je tak strašné, že už jen málo lidí zná Pravdu.

Už neznají rozdíl mezi dobrem a zlem. Mnozí si je pletou.

Přijímají-li lidé zlo jako část svých životů a ospravedlňují jeho přítomnost, tak popírají Boží Slovo. Přesto, bude to jen přijetím Pravdy Božího Slova, že smlouva, poslední smlouva, bude moci být naplněna.

Plán konečné záchrany lidstva je úspěšný, ale bude nutné ještě chvíli pokračovat, než budu moci zachránit všechny duše, které jsou ještě mimo můj dosah.

Jen Pravda jim otevře oči.

Jen Pravda, pokud ji přijmou, je osvobodí, aby mohly vejít do bran Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět