550. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2012 v 19:30.


NOVÁ ÉRA BUDE VYHLÁŠENA MÝM DRUHÝM PŘÍCHODEM. NENÍ ČASU NAZBYT.


Má vroucně milovaná dcero,

konečně jsi porozuměla radosti utrpení, když je nabídnuto s odvahou a dobrovolně.

Zachráněné duše ti přinášejí slzy radosti, stejně jako jsou i ony naplněny slzami, když je jim zabráněno klesnout do předsíně pekla.

Věz, že mým posláním je zachránit všechny duše.

Nikdy nezapomeň, že můj Otec dal lidstvu zbroj, kterou potřebuje pro záchranu duší milostí imunity.

Pochop to, protože skrze ni mohou být zachráněny všechny duše. Jen pomysli na nádherný svět, který leží před nimi.

Nikdo tam nebude truchlit nad žádným členem své rodiny, který byl ztracen v ohních pekla.

Vy, moji následovníci, máte moc zavřít brány pekla vašimi modlitbami k záchraně duší.

Nedovolte nikomu, aby má slova nebral v úvahu.

Neodrazujte lidi od přijetí milosti imunity před peklem, neboť Já vím, že někteří z mých posvěcených služebníků se to snaží učinit.

Někteří to dělají z nemístného smyslu pro povinnost, ale mýlí se. Tato milost imunity před ohni pekla je darem Boha Otce.

Moji posvěcení služebníci, máte povinnost ji dávat Božím dětem, aby pomohli zachraňovat duše.

Je toho tolik, co by mělo být uděláno v šíření mého Slova, ale není dost času.

Jděte vykonávat vaše poslání, moji stoupenci, rozšiřujte moje litanie, zejména modlitbu o milost imunity. Jděte a řekněte také lidem o modlitbě Pečetě živého Boha [poselství č. 351] a o modlitbě plnomocných odpustků za odpuštění hříchů.

Nyní jste byli připraveni, abyste se chopili svých zbraní ve jménu Boha a pomohli Mi, vašemu Ježíši, zachránit lidstvo.

Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt.

Nezapomeňte – zcela Mi důvěřujte a Já vás osvobodím od starostí a strachu.

Vše, co musíte učinit, je, odevzdat se Mi v modlitbě.

Obětujte vaše modlitby za duše, a všechno bude v pořádku.


Váš Ježíš


zpět