549. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2012 v 18:00.


JAK TRPÍTE ZA SVÝM ODZNAKEM ATEISMU


Má vroucně milovaná dcero,

čas, kdy si svět konečně uvědomí, že Bůh existuje, je už blízko.

Všem, kdo se vychloubají svým ateismem, který nosí jako pyšný odznak cti, říkám toto:

Až přijde čas, kdy budete moci uvidět Pravdu, jak ji vám dávám, budete stále ještě plní pochyb.

Vězte, že vaše pochybnosti, které právě teď necítíte, protože si myslíte, že Pravdu znáte, jsou prokletím.

Je to Satan, který vás nejdříve svede a pak prokleje.

Jste děti Boží a byli jste učiněni slepými vůči Pravdě, aby se vám zabránilo vejít do Nového ráje na zemi, zaslíbeného lidstvu mým Otcem.

Až budete seznámeni s Pravdou a budou-li vás pochybnosti stále ještě mučit, prosím, požádejte Mě o pomoc. Stačí jedno slovo, jedno zavolání, a to je vše, co potřebujete.

Zde je to, co chci, abyste Mi řekli:

Modlitba modlitební kampaně (76)

Modlitba ateisty

"Ježíši pomoz mi přijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal.

Otevři mé oči, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych mohl být zachráněn.

Pomoz mi uvěřit tím, že naplníš mé srdce tvou láskou.

Pak mě drž pevně a zachraň mě od muk pochybností. Amen."

Mé ubohé duše, jak jen trpíte za svým odznakem ateismu.

Jak se neustále pokoušíte zatvrdit své srdce vůči Pravdě, Pravdě o existenci Boha.

Jak se neustále snažíte získávat jiné duše, aby přijaly vaše přesvědčení. Proč si myslíte, že tomu tak je?

Proč si myslíte, že vynakládáte tolik energie a úsilí do vykřikování vaší víry? Má to dokázat, že existence Boha je lží.

Cožpak nevidíte, když takto jednáte, že vaše úsilí je plné vášně? Čím to je, že taková vášeň může vzrůst do takové nenávisti k Bohu?

Když Bůh neexistuje, tak proč Ho nenávidíte?

Jak můžete nenávidět někoho, kdo, ve vašich očích, vůbec neexistuje?

Satan je váš Bůh, i když nejspíš nevěříte, že vůbec existuje.

Co však nevíte, že ovládá vaši mysl, když ji plní lží.

Jak Já jen pláču kvůli vám.

Jak vás stále ještě miluji.

Jak vás toužím zachránit dříve, než bude příliš pozdě.


Váš Ježíš


zpět