548. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2012 v 10:00.


KDYŽ NĚKDO NEMILUJE BOHA DOSTATEČNĚ, TAK NENÍ SCHOPEN MILOVAT JINOU LIDSKOU BYTOST V PLNOSTI PRAVÉ LÁSKY


Má vroucně milovaná dcero,

když pochybujete o Boží lásce, pochybujete o existenci opravdové lásky. Vše, co vám pak zbývá, je křehká a nedokonalá láska.

Opravdová láska pochází od Boha. Když někdo nemiluje Boha dostatečně, pak není schopen milovat jinou lidskou bytost v plnosti opravdové lásky.

Jen ti, kteří nesou oheň Boží lásky ve svých duších, mohou opravdu předat skutečný význam lásky jiné osobě.

Totéž je pravdivé pro ty, kdo žijí v manželství požehnaném mou církvi.

Boží láska, která září na manželství muže a ženy, kteří se vzájemně milují, pronikne jejich duše, milují-li Boha s odevzdáním, nutným k tomu, aby se cítili v pokoji.

Opravdová láska znamená pokoj. Bez lásky není pokoje, bez ohledu na to, jak silně se jej snažíte najít. Pokoj může přijít jen láskou jednoho člověka k druhému.

Když ve vašem životě chybí láska, pak nic není v rovnováze a místo ní pociťujete otupělost.

Abyste našli lásku, musíte najít v srdci místo pro Boha.

Abyste našli Boha, musíte přijmout Mě, vašeho Ježíše, jako jeho milovaného Syna.

Neboť když Mi to pak dovolíte, přivedu vás k Němu.

Když to učiním a jeho Světlo zaplaví vaši duši, pak shledáte, že je snadné milovat jinou osobu.

Boží láska, přítomná v duši, otevře srdce jiného člověka.

Láska prozáří hoře, neklid a svár ve světě. Je to jediná cesta, jak dojít pokoje, nejen ve svých osobních životech, ale i ve světě kolem vás.

Láska přináší pokoj a klid, ale musí vyrůstat ze skutečné lásky k Bohu, vašemu Stvořiteli.

Pokoj přináší harmonii.

Láska je záchranné lano lidské rasy, a bez ní jste ztracení, osamělí, hladoví a nikdy nenajdete pokoj.


Váš Ježíš


zpět