547. Poselství Matky Spásy ze dne 8. září 2012 v 15:30.


PŘED VŠEMI BOŽÍMI DĚTMI LEŽÍ NÁDHERNÁ BUDOUCNOST


Mé dítě,

ať si všechny děti Boha klidně sednou a dovolí jeho Světlu prozářit své duše.

Je důležité si vymezit čas v naprostém tichu a přemítat o Boží lásce a o plánu mého Syna k záchraně lidstva.

Před všemi Božími dětmi leží nádherná budoucnost a tato nová éra pokoje bude přivítána s radostí všemi, kteří budou mít dost štěstí, že vejdou do jejích bran.

Dokud tento den nepřijde, Zlý rozvine veškeré úsilí, aby ve světě vyvolával svár a nenávist.

On a jeho démoni vytvářejí rozdělení mezi Božími dětmi.

Podněcují vraždy, potraty, nenávist, násilí, pronásledování a válku v každé části světa.

Neodpočinou si, dokud nechytí do pasti každou slabou duši, která podlehne pokušení, postavené jí do cesty, aby hřešila proti Pánu Bohu, Bohu Nejvyššímu.

Tolik duší se nechalo nevědomky přivést do jejich temného vězení, odkud je jen malá naděje na únik, když se už tam dostaly.

Jakmile jednou Zlý nad duší zvítězí, nepřestane, dokud ubohou duši úplně nezamoří.

Proto se musíte hříchu vyhnout, neboť žádný hřích není bezvýznamný. Stačí jedno jediné pokušení a duše se stane slabou a bezbrannou.

Modlete se, modlete se, modlete se proti válce, která je vedena Zlým proti Božím dětem.

Když někdo hřeší proti vám, i když jste nevinnou obětí, nesmíte se nechat přinutit k odplatě skrze hřích, neboť právě to Zlý chce.

Postaví jednu duši proti druhé v naději, že se mezi nimi rozhoří nenávist.

Mějte se každý den na pozoru a nikdy nezapomeňte na ochranu, kterou proti Satanovi nabízí můj svatý růženec.

Vybízím všechny duše, všech náboženství, aby se každý den modlily můj svatý růženec. Když to učiníte, pak se Zlý vám vyhne a nechá vás na pokoji, protože nemůže vydržet bolest, kterou snáší, když se modlíte můj růženec, zejména když se jej modlíte hlasitě.

Jděte v pokoji. Nezapomeňte, že jsem Matka celého lidstva.

Já jsem Matka Spásy. Boží děti musí hledat moji ochranu.

Vašimi modlitbami a prosbami o moji pomoc vám budou uděleny mnohé milosti.


Matka Boží
Matka Spásy


zpět