546. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2012 v 20:35.


TATO MISE MŮŽE BÝT PŘIROVNÁNA K ZÁCHRANĚ GIGANTICKÉHO ZAOCEÁNSKÉHO PARNÍKU


Má vroucně milovaná dcero,

nikdy si nemysli, že pracuješ sama v této misi, i když to tak může vypadat.

Musíš si uvědomit, že mnoho lidí na celém světě poslouchá mé svaté Slovo a že má poselství zachraňují duše.

Tato mise může být přirovnána k záchraně gigantického zaoceánského parníku.

Mnoho duší je varováno před nebezpečím a bylo jim řečeno předem o záchranném plánu.

Když poslechnou, zachrání nejen sami sebe, ale také životy svých rodin a svých přátel.

Mnozí nebudou poslouchat a řeknou: "Jaké nebezpečí?" Nebudou chtít vstoupit do záchranných člunů, protože nevěří, že se loď potopí.

Ne, řeknou, to je falešné varování, planý poplach. Až čas pokročí a poslední dny se stanou zřejmými, budou šplhat kamkoliv a hledat bezpečné místo.

Budou utíkat, aby se schovali před explozí, až se hory budou nořit do moří a až nebe zrudne jako krev, ale neuniknou.

Hříšníci, kteří páchají strašné křivdy proti mému Otci a kteří vědí, jak černé jsou jejich duše, budou ztraceni.

Ti, kdo se přidali na stranu šelmy, se pokusí v tomto bodu uvolnit z jejích spárů. Neboť k tomu dojde až tehdy, kdy jim Pravda konečně začne svítat, ale na Světlo nebudou mít právo.

Jen temnota ulehčí jejich bolesti, a přesto jim také přinese neutuchající hrůzu a utrpení.

Nikdy neodmítejte pomoc, kterou potřebujete k přípravě svých duší. Musíte připustit, že zlo ve světě musí být vymýceno.

Hříšníci, kteří se odmítnou změnit, dokonce i potom, co jim byla dána Pravda Božího Slova, poslední bitvu nepřežijí.

Budou vrženi do ohnivého jezera spolu se šelmou a to nebude konec jejich utrpení. Bude to jen začátek.

Těm, kdo se vysmívají mým pokusům připravit vaše duše, říkám: Bude vám dána každá příležitost, abyste se obrátili ke Mně.

Všechno bude učiněno k vaší záchraně. Nepřijmete-li moji ruku, záchranný člun, který vás udrží na vodě, utopíte se v žalu.

Jen modlitby ostatních vás můžou zachránit.

Země vypadá stejně, jaká byla před staletími.

Nebe se zdá být stejné.

Slunce září, jako to dělalo vždycky.

Měsíc vystupuje v jasné noci a člověk ještě ztrácí dech nad zázraky Božího stvoření.

Ale změny již začaly a těm, kteří jsou bdělí, říkám toto:

Vy víte o změně a cítíte ji. Splňte svoji povinnost a použijte modlitbu k tomu, aby se oči lidstva otevřely Pravdě a aby se srdce všech otevřela Boží Lásce.

Bude to Láskou Boha ke všem svým dětem a odpovědí jeho dětí na jeho volání, že lidská rasa může být zachráněna.


Váš Ježíš


zpět