545. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2012 v 18:30.


MÉ SLOVO JE TIŠE PŘIJÍMÁNO MÝMI VEDOUCÍMI SLUŽEBNÍKY


Má vroucně milovaná dcero,

má církev na zemi konečně poznává, že Já nyní komunikuji se světem skrze tebe, sedmého posla.

Mé Slovo je tiše přijímáno mými vedoucími služebníky, kteří ale veřejně neoznámí, že tato slova vycházejí z mých svatých úst.

Vědí, že přicházejí ode Mne a Já jsem se dotkl jejich srdcí a pozvedl jejich duše tak, že nyní budou následovat mé vedení.

Tak mnoho mých posvěcených služebníků hledalo v tomto čase má slova k lidstvu.

Nyní potřebují mé mimořádné milosti, protože bez nich by nedokázali vést mé stádo se skutečnou sebedůvěrou.

Můj Duch Svatý je vyléván na mé místní posvěcené služebníky, aby našli sílu vést moji církev hustou trnitou džunglí, která leží před nimi.

Moji milovaní kněží, nemějte nikdy strach, protože vás nikdy neopustím.

Budete cítit moji přítomnost za všech časů, kterým budete v budoucnu čelit, kdy mé Tělo, má církev, bude pronásledována.

Tato svatá přítomnost bude vaší hlavní oporou, protože budete potřebovat všechnu moji pomoc, abych vás podpíral ve vedení Božích dětí k jejich právoplatnému dědictví.

Přijímám, že mnozí z vás se nevysloví. Rozumím tomu, jak bude pro vás těžké otevřeně hlásat mé Slovo dávané vám prostřednictvím mého proroka času konce. Ale vězte toto:

Máte zodpovědnost vůči Božím dětem, abyste je vedli a nasměrovali je k Pravdě.

Nesmíte nikdy přijmout lži místo Pravdy.

Vy víte, že Pravda mého učení je vytesána do kamene.

Moje učení se nikdy nezměnilo a nikdy se nezmění.

Má nová odhalení, která jsou obsažená v pečetích Knihy Zjevení, vám budou brzy oznámena.

Důvěřujte Mi.

Přijměte, že nyní s vámi mluvím, neboť bych vás v těchto časech nikdy neopustil.

Má povinnost vůči mému Otci je zajistit, aby svět byl náležitě připraven na můj návrat a zachránit každé jednotlivé Boží dítě.


Váš Ježíš


zpět