542. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2012 v 10:08.


VYZÝVÁM VÁS VŠECHNY, ABYSTE VYTVOŘILI STŘEDISKA, KDE MŮŽETE ZAJISTIT ROZŠIŘOVÁNÍ MÝCH POSELSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

armáda byla zformována a její řady se šíří napříč jak křesťanskými zeměmi, tak zeměmi řízenými komunisty.

Žádná země nezůstane nedotčená mou armádou, mou armádou zbytku.

V mé armádě budou úrovně se stupni každého druhu, navržené s tím záměrem, aby byl zajištěn úspěch mé mise k obrácení duší.

Všichni, kdo budou v mé armádě, bez ohledu na svou úlohu, budou mít s ostatními toto společné:

Budou Mi sloužit v pokorné služebnosti a jejich láska ke Mně, svému Ježíši, bude planout po celou dobu mise.

Ohnivá pochodeň, zažehnutá Duchem Svatým, nebude skomírat, neboť je to mimořádný dar k posílení mých vojáků.

Nezapomeňte, že to bude válka, válka pro záchranu lidské rasy. Válka, ve které se můj Otec postará, aby byla vyhrána ve jménu Boha.

Vyzývám vás všechny, abyste vytvořili střediska, kde můžete zajistit rozšiřování mých poselství jakýmkoliv způsobem.

Důležitou částí takových středisek je modlitba, neboť když založíte modlitební skupiny, posílíte moc mé armády.

V té míře, v jaké se bude zvyšovat počet modlitebních skupin, založených v mém svatém jménu, zvýším také počet obrácení.

Nazvěte tyto modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" a zbytek ponechejte na Mně.

Můj Duch Svatý pokryje takové skupiny a povede vás na každém kroku vaší cesty. Další pokyny vám dám brzy.

Buďte v pokoji. Jsem šťastný, že vy, moji milovaní stoupenci, jste odpověděli na moji výzvu s takovou láskou a důvěrou.


Váš Ježíš


zpět