540. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2012 v 23:20.


NIKDO NEZNÁ PRAVDU SKUTEČNÉHO OBSAHU KNIHY ZJEVENÍ. ZNÁ JI JEN BŮH.


Má vroucně milovaná dcero,

jste na vrcholu exploze, která uvidí mé milosrdenství se vylévat na svět v události, která změní tvář země.

Tato mise byla rychlá.

Byla jsi povolána náhle a ve spěchu, protože jsem začal jednat, abych zajistil, že světu bude dána Pravda.

Tak málo lidí rozumí tomu, že takto Bůh povolává proroky, nečekaně, a nedává jim čas na přípravu.

To znamená, že slova plynou bez váhání.

Nikdo nemá schopnost napsat taková poselství, jako jsou tato. Tvrdit opak by bylo urážkou mého Otce a Ducha Svatého.

Žádný člověk by nemohl lidskými slovy zažehnout plamen Boží lásky v duších jeho dětí, jako to mohou učinit tato poselství.

Jen Bůh může vyvolat takový výsledek.

Nikdo nezná pravdu skutečného obsahu Knihy Zjevení. Zná ji jen Bůh.

Jen Já, Beránek Boží, mám oprávnění oznámit, co obsahuje. Činím to nyní, prostřednictvím mého posla Marie Božího milosrdenství, který předává moje Slova, ne svoje, nevěřícímu světu.

Dbejte nyní mého Slova, neboť je vám dáváno, aby vás zachránilo. Aby vás varovalo. Aby vás připravilo a očistilo vás.

Buďte připraveni, až ten čas přijde.

Já přicházím skrze tato poselství, abych vás připravil. Neznáte dne ani hodiny. Proto musíte připravit svou duši tak, jako bych měl přijít zítra.

Buďte vždy připraveni. Prosím vás, abyste si udrželi jasnou a otevřenou mysl, budete-li číst má poselství poprvé, neboť to bude pravděpodobně jediný čas, kdy uslyšíte můj hlas z nebes, dokud nepřijde den, na který jste všichni čekali.

Žehnám vám.

Zvu vás, abyste přišli ke Mně.

Když vás prosím, abyste se modlili, prostě vás prosím, abyste se Mi důvěrně svěřili, ve svých vlastních, jednoduchých, slovech.

Svým vlastním způsobem. Svými soukromými myšlenkami. Já slyším všechno. Vidím všechno. Cítím, co cítíte vy. Já jsem s každým z vás a stojím vedle vás a jen čekám na den, kdy se konečně podvolíte mému volání.

Ode Mne se nemusíte ničeho obávat, neboť má láska k vám překoná jakoukoliv temnotu, která vás ode Mne odděluje.

Obraťte se ke Mně a Já na vás vyliji mé Světlo. Potom vám dám pokoj, po kterém tolik toužíte. Čekám. Jsem trpělivý.

Přijďte ke Mně, až budete připraveni.

Miluji vás. Žehnám vám.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět