539. Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2012 v 18:15.


PROBUZENÍ PŘIJDE BRZY


Mé dítě,

obnova duší již začala a éra míru už není příliš daleko.

Protože všechny Boží děti jsou požehnané darem Slova mého milovaného a drahého Syna, šíření Ducha Svatého pokračuje napříč všemi národy.

Slovo mého Syna nemůže být zastaveno, protože to je v moci mého Otce.

Obrácení zažehne srdce lidí a mnozí pocítí lásku Boha, jejich přirozeného Otce. Uchopí je takovým způsobem, který je překvapí a ohromí.

Jakmile je Boží láska pronikne, pocítí potřebu jásat radostí, protože je nepodobná žádné jiné lásce, kterou člověk zná.

Probuzení přijde brzy.

Jak se Duch Boží bude dále rozšiřovat v plamenech slávy, zlo bude slábnout a Satanova armáda bude zbavena svých vojáků.

Bude ponechána bez obrany, protože mnoho z jejích přívrženců bude získáno Božím milosrdenstvím a zanechají Satana jen s polovinou jeho armády.

Rozčarovaní jeho planými sliby, odpovědí světlu milosrdenství mého Syna.

Bitva nejen začala, ale duše nyní následují mého Syna v zástupech, protože hledají pravdu věčného života.

Žehnám ti, mé dítě.

Nebesa se radují kvůli obrácení duší a záchraně temných duší, které je dosaženo modlitbami těch, kteří milují mého Syna.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět