537. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2012 v 19:30.


KDYŽ VELEBÍTE FALEŠNÉ BOHY A PROSÍTE JE O MAJETEK, BOHATSTVÍ A JINÉ DARY, ČISTĚ K USPOKOJENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTIVOSTI, PŘIVOLÁVÁTE PRINCE TEMNOTY


Má vroucně milovaná dcero,

svět a lidé, kteří v něm žijí, se nacházejí v popírání [Boha].

Nevěří v opravdového Boha, mého Věčného Otce.

Oni, – a jsou jich miliardy, běhají ve zmatku sem a tam a ve slepých uličkách pátrají po bohu, kterému by mohli zavázat věrností.

Problém s těmito bohy, falešnými bohy, které staví na piedestal, je ten, že tyto idoly si sami vytvořili. Jsou jejich vlastním výtvorem, udělaným tak, aby vyhovoval jejich pojetí, jaký by bůh měl být.

Má dcero, tito bozi, kterých vytvořili stovky, jsou vytvarováni z jejich vlastní imaginace.

Tito bozi slouží jen jedinému účelu – aby lichotili očekáváním, zrozených z jejich sebelásky s ohledem na to, jak by jejich ideální bůh měl vypadat.

Bozi, které vytvářejí, jsou do detailu propracovaní. Apelují na jejich pocit božského práva svých duší. Tyto duše věří, že bozi, které si sami udělali, podporují jejich práva na zázračné věci.

Vy, kdo nepřijímáte Pravdu, existenci jediného pravého Boha, vězte toto:

Jen skutečný Stvořitel lidstva vám může dát svobodnou vůli.

Můj Otec vás nikdy nebude nutit, nebo přikazovat, abyste cokoliv udělali, protože to není možné.

Prosíte-li falešné bohy, aby vám dali bohatství, stali se úspěšnými, nebo aby vám udělili přízeň, jste sobečtí.

Jen když prosíte Boha, aby vám udělil dary podle své svaté vůle, můžete skutečně rozmlouvat s jediným pravým Bohem.

Když velebíte falešné bohy a prosíte je o velký majetek, bohatství a jiné dary, čistě pro uspokojení vaší žádostivosti, přivábíte prince temnoty.

On čeká na okamžik, kdy vám takovou přízeň udělí. Neotvírejte dveře králi lží, neboť za to draze zaplatíte.

Vymění takové světské dary za vaši duši.


Váš Ježíš


zpět