536. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2012 v 19.20.


TO JE ZODPOVĚDNOST, KTEROU VÁM, MOJI STOUPENCI, DÁVÁM – ABYSTE OBRÁTILI DUŠE, PO KTERÝCH TOUŽÍM NEJVÍCE


Má vroucně milovaná dcero,

moje láska k mým stoupencům, kteří odpověděli na má poselství, vzedmula mé Nejsvětější Srdce do té míry, že se nyní protrhne spoustou milostí.

Mé milosti se v tomto čase vylévají na vás, moji milovaní následovníci.

Jsou vám nyní dávány, aby posílily vaše odhodlání šířit mé svaté Slovo.

Má poselství z nebes budou živit duše, včetně nejvíce zčernalých a dávat jim kyslík, který potřebují, aby přežily temnotu, vylévanou na svět Satanem.

Jeho neviditelný, ale mocný vliv oslabuje i nejpevnější z věřících, kteří začínají pochybovat o své víře.

Když vám dávám tyto milosti, dělám to z určitého důvodu.

Vy, moji stoupenci, jste kotvou, která bude přitahovat všechny duše, které bezcílně bloudí ve zmatku. I když vám zpočátku nebudou naslouchat, musíte vytrvat.

Dejte jim kopie mých poselství a mé modlitby modlitební kampaně a mlčky odejděte.

Můj Duch Svatý je určitým způsobem poznamená. Když poselství nepřijmou, bude pro ně těžké jen tak odejít a zapomenout na ně. Budou se ke Mně vracet.

Někteří se budou zdráhat vracet. Zvědavost je ale přemůže.

Někteří se vrátí s úmyslem pokusit se tato poselství odmítnout a budou se snažit přesvědčit vás, abyste udělali totéž.

Jiní se vrátí, aby se s vámi hádali, zesměšňovali vás a napadali.

Jiní řeknou, že tato slova nepřicházejí ode Mne, a to vám zlomí srdce.

Ale potom přijdou obrácení. Ti, kteří k vám přiběhnou s čistou radostí v srdci a budou prosit o další poselství.

Budou to právě tyto duše, které vám potvrdí, že to vše má smysl.

Avšak jsou to temné duše, za které se budete muset modlit nejvíce a je to kvůli nim, že na vás vylévám mé milosti, abyste je pomohli zachránit. Neboť bez vaší pomoci už není pro ně žádná naděje.

To je zodpovědnost, kterou vám, moji stoupenci, dávám – abyste obrátili duše, po kterých toužím nejvíce.


Váš Ježíšzpět