535. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2012 v 18:30.


PŘÍČINOU VŠEHO ZLA NA SVĚTĚ JE NENÁVIST, A TA MŮŽE NA SEBE VZÍT MNOHO PODOB


Má vroucně milovaná dcero,

příčinou všeho zla na světě je nenávist, a ta může na sebe vzít mnoho podob.

Odpor vůči jiné osobě vyrůstá ze strachu; ze strachu, že tato osoba vás může nějak zranit.

Nesouhlas s jinou osobou může povstat z hříchu pýchy. To se stává tehdy, když cítíte, že musíte dokázat svoji hodnotu za každou cenu, i když se mýlíte.

Žárlivost, i když zpočátku může být velmi mírná, se velmi brzy stává nenávistí.

Nechuť k sobě samému začíná, když srovnáváte váš život s životem ostatních, o nichž si myslíte, že mají větší štěstí než vy.

Velmi brzy se tato nechuť změní v nenávist sebe sama a svého těla. To pak vede k hříchům smyslnosti.

Nenávist se také může rozvinout kvůli hříchu žádostivosti po majetku ostatních.

To může vést k válce, když jedna země dychtí po bohatství jiné.

Nebo to může znamenat, že dovolíte chamtivosti zničit vaši duši, když toužíte po stejném světském bohatství, jako váš bližní.

Závist se také může změnit do podoby nenávisti, zejména tehdy, když se pokoušíte s někým soupeřit, a přes všechno vaše úsilí se vám nedaří dosáhnout toho, co jste si předsevzali.

Všechny hříchy, když jim dovolíte hnisat, vás mohou přivést k nenávisti.

Pocítíte-li nenávist, vězte, že se Satanovi podařilo napadnout vašeho ducha.

Když se to stane, bude vás svírat jako v kleštích a už vás nepustí.

I když se budete sebevíce snažit uvolnit jeho sevření, bude vás svírat stále víc. Jedinou vaší zbraní je modlitba.

Modlete se, modlete se, modlete se, pronikne-li vás nenávist. Neboť dokud vás neopustí, už nikdy nebudete moci pocítit pokoj, lásku nebo radost.

Když se vašeho srdce a duše zmocní nenávist, vzdálíte se ještě více ode Mne, vašeho Ježíše.

Budete strašně trpět a pocítíte hněv a bezmoc, které nebudete moci ovládnout.

Nikdy nevěřte nejhorší lži, kterou Satan zasadil do vaší duše, když vás zahalil pláštěm nenávisti. Tato lež je následující: Vaše nenávist se může rozptýlit jenom tehdy, když budete usilovat o konečnou pomstu na cíli této nenávisti.

Co dělat, když vás zahalí nenávist? Moc lásky může nenávist okamžitě rozptýlit.

Když se modlíte a prosíte Mě o pomoc, tak má odpověď bude následující: Odpusťte vašim protivníkům a těm, o nichž si myslíte, že jsou příčinou vaší nenávisti.

Ale k tomu, abyste mohli odpustit, musíte se nejdříve přede Mnou ponížit a prosit Mě o odpuštění.

Až odpustíte těm, které nenávidíte, musíte učinit pokání za váš hřích.

Ukažte vašemu protivníku lásku. Bojujte proti nenávisti, zlé a nebezpečné nemoci duše, láskou.

Láska je lékem, který vaši duši zbaví této nákazy.

Pokud se vám to podaří učinit, porazíte Satana a on vás nechá být.

Nikdy se nebojte bojovat proti nenávisti ve své duši, i když to bude pro vás velmi těžké.

Když tímto způsobem – pokorou hříšníka – bude moci být nenávist oslabena, zavládne na světě pokoj.


Váš Ježíš


zpět