534. Poselství Matky Spásy ze dne 25. srpna 2012 v 12:00.


DĚTI, PŘIJMĚTE VŘELE DAR MILOSTI ZÁCHRANY DUŠÍ PŘED PEKLEM. VAŽTE SI JEJ, NEBOŤ JE TO VZÁCNÝ DAR Z NEBES.


Mé děti,

nebe se raduje. Andělské chóry zplna hrdla zpívají ke chvále mého Otce.

Jeho slavné milosrdenství, které udělil mimořádnou milostí záchrany duší před peklem, je nadšeně vítáno s velkou radostí a láskou všemi anděly a svatými v nebi.

Mé děti dosud nechápou význam tohoto velkého daru milosrdenství mého Otce, Boha Nejvyššího.

Vy, mé děti, máte nyní moc zachránit ostatní ztracené duše.

To znamená, že moc Zlého může být překonána takovým způsobem, který nebyl až dosud možný.

Lži, klam a nenávist, které Zlý vnáší do myslí Božích dětí, se mohou stát marnými, budou-li modlitby dané těm, kdo milují mého Syna, přineseny před trůn mého Otce.

Děti, přijměte tento dar imunity duší před peklem.

Važte si jej, protože je to vzácný dar z nebes.

Dokazuje vám lásku vašeho Otce ke každému svému milovanému dítěti.

Je to jeden z velkých zázraků, nabídnutý všem Božím dětem v časech konce.

Děkuji, že jste odpověděly na mé volání.


Maria, Královna Nebes
Matka Spásyzpět