531. Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2012 v 12:40.


OBRÁCENÍ MŮŽE OSLABIT VLIV ANTIKRISTA


Mé dítě,

dej vědět všem Božím dětem, že čím větší bude odpor proti svatému Slovu mého Syna v této době, tím více milostí bude vyléváno na stoupence mého milovaného Syna.

Všechna předpověděná proroctví mohou být mnoha způsoby zmírněna, kdyby jen všechny Boží děti přijaly milost obrácení.

Obrácení může oslabit působení antikrista. Vaše každodenní modlitby, včetně modliteb modlitební kampaně také pomohou toho dosáhnout.

Prosím, abyste se modlili za duše těch, kdo se staví proti misi mého Syna na zemi.

Tato bitva o duše je prudká a musíte se pozvednout nad muka a bičování a prosit mě, abych orodovala za ubohé, svedené duše, které věří, že mluví ve jménu mého Syna, ale místo toho jsou oklamány Zlým.

Můj Syn se nikdy nevzdá hledání duší, zejména ne těch, které Ho odmítají, zesměšňují jeho svaté Slovo, a které jsou zčernalé hříchem.

Děti, všechny musíte zůstat silné a pevné ve vašem odhodlání vykonávat svatou vůli mého Syna.

Nebude to lehké, ale zajistit si vstup do Nového ráje není snadné.

Vyžaduje to hodně trpělivosti, mnoha modliteb, hodně lásky jednoho k druhému a schopnost odpouštět všem, kdo vám způsobují zármutek a znesvěcují Slovo mého Syna.

Děkuj vám, že jste odpověděly na mé volání.


Matka Spásy


zpět