527. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2012 v 15:45.


PŘEDPOVĚDĚNÁ KNIHA ŽIVOTA OBSAHUJE JMÉNA VŠECH, KTEŘÍ BUDOU ZACHRÁNĚNI


Má vroucně milovaná dcero,

předpověděná Kniha života obsahuje jména všech, kteří budou zachráněni.

Avšak díky mému velkému milosrdenství, více duší bude zachráněno důsledkem Varování.

Dokonce ještě více duší může být také zachráněno vaším utrpením a utrpením všech vybraných duší, žijících v dnešním světě.

Modlitby mých následovníků, zahrnující modlitby mé modlitební kampaně k záchraně duší, budou mocným prostředkem k záchraně i těch nejzatvrzelejších duší.

Duše, které odmítnou mé milosrdenství, mohou být nyní zachráněny díky šlechetné přímluvě těch, kdo nabídnou oběti, včetně modliteb, půstu a přijetí utrpení v mém svatém jménu.

To je můj slib, neboť takové je mé velké milosrdenství.

V tomto čase přináším mnoho darů, díky vaší lásce ke Mně.

Přijměte je s láskou a s díkůvzdáním.

Žehnám vám. Moji milovaní stoupenci, můj slib udělit vám více darů, může být, a bude nyní naplněn kvůli vaší odpovědi na tuto misi a díky vaší věrnosti ke Mně.


Váš milovaný Ježíšzpět