526. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2012 v 03:30.


JSEM JAKO PŘICHÁZEJÍCÍ BOUŘE. MŮJ HLAS JE JAKO BURÁCENÍ HROMU V DÁLCE.


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy zapomenout kvůli mukám, která musíš snášet v mém jménu, že síla Boha nemůže být překonána.

Jsem jako přicházející bouře. Můj hlas je jako burácení hromu v dálce.

Když mé svaté Slovo nyní jako přikrývka pokryje zemi, bude v dálce slyšet dunivý zvuk.

Zatímco se mé Slovo bude šířit od člověka k člověku, bouře zmohutní a dunění hromu zesílí.

Brzy hrom bude burácet a jen málokdo neuslyší Boží hlas.

Jak bude bouře nabírat na síle, mnoho duší, které se pokusí zavřít okenice, nebude moci zabránit bouři mého hlasu, nebo síle mého milosrdenství, aby se dotkly jejich duší.

Nadešel čas, aby zásah z nebes byl vylit na pohanský svět, plný temnoty.

Mé Světlo pozvedne dokonce i nejzatvrzelejší srdce, až do nich začne pronikat Pravda.

Prosím všechny Boží děti, které čtou tato poselství: Vzpomeňte si na můj slib, který vám teď dávám.

Mým svatým Slovem se vám dávám poznat v těchto poselstvích.

Můj Duch během Varování pronikne do vašich duší.

Potom Já, váš Ježíš, sestoupím z oblaků za mého Druhého příchodu.

Pak postavím nový Jeruzalém, aby konečně mohlo být dosaženo míru v nové éře, v novém světě bez konce.

Moje síla je všemocná.

Satan může mít určité síly, ale ty jsou nicotné. Jeho moc může vzbuzovat strach, ale on sám se choulí v hrůze přede Mnou.

Nesmíte mu dávat více moci tím, že se budete vzdávat jeho pokušením. Ani byste neměli dovolit strachu z něho, aby stál v cestě vaší lásce ke Mně.

Když se Satana bojíte, živíte jeho moc a on pak má vládu nad vašimi smysly.

Jen modlitba – a mnoho modliteb, může oslabit jeho moc nad vámi a jeho sevření.

Nyní, když je mé Slovo vytištěno, Satan postaví svou armádu, aby se připravil na strašnou bitvu.

Všichni z vás, moji následovníci, Mi musíte odevzdat svou vůli a zcela Mi důvěřovat, když vás povedu tímto krvavým bojištěm.

Nemylte se, Satan a jeho démoni zuří kvůli tomuto plánu, konečnému plánu spásy.

Způsobí spoušť v této práci.

Podnítí debatu, očerní tuto misi a udělá vše, co bude moci, aby zabránil šíření mé Knihy Pravdy, mých svatých poselství.

Můžete také očekávat nesouhlas členů v mé církvi na zemi a prudké spory mezi křesťany, pokud jde o pravost mého svatého Slova.

Až přicházející bouře nabude na rychlosti, kdy mé Slovo v každých ústech a ve všech jazycích bude znásobeno, zvuk mého hlasu bude ohlušující.

Boží moc nesmí být nikdy podceňována, neboť Já jsem Král lidstva.

Přicházím dnes, ve jménu mého Věčného Otce, abych shromáždil všechny jeho děti v konečné bitvě, kdy vykážu Satana do jezera ohně.

Bude to strašná bitva a mnoho duší Mě odmítne.

Nebude záležet na tom, jak těžce se budu trápit – a navzdory mé moci, bude to z jejich vlastní svobodné vůle, že si zvolí Zlého.

Důvěřujte Mi a dovolte Mi očistit vaše duše tak, abyste byli hodni mého Nového ráje na zemi.

Spojte vaše ruce v jednotě, abyste ochránili mé svaté Slovo, aby ti, kdo Mě neznají, mohli ke Mně přijít.

Miluji vás.

Žehnám vám všem.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět