524. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2012 v 03:15.


POHANSTVÍ SE RYCHLE ŠÍŘÍ, I FASCINACE MAGIÍ JE PODPOROVÁNA


Má vroucně milovaná dcero,

Já miluji všechny Boží děti, ale úroveň temnoty, která se v tomto čase žene světem, způsobuje, že pláču plný starostí kvůli stavu jejich duší.

Tak málo z nich chápe Pravdu o jejich budoucím životě, který je očekává v nové éře míru, v přicházejícím světě. Ve světě bez konce.

Kdyby jen jej mohly vidět, dotýkat se, ochutnat a být svědky přicházející lásky a pokoje, které je čekají, modlily by se ke Mně každou vteřinu dne, prosíce Mě úpěnlivě o právo vejít do nového světa, nové éry, nového začátku.

Je to dokonalý stav jednoty pro jejich rodiny a pro všechny jejich bratry a sestry. Není to prázdný slib. Je to ráj, který byl stvořen pro všechny Boží děti.

Padlí andělé, kteří zaplavují svět, slídí všude po duších, aby je svedly.

Používají násilí, nenávist a jiná pokušení, aby podněcovali široce rozšířený hřích, který je všude tak zjevný.

Pornografie se nyní šíří velmi důmyslnými způsoby, aby sváděla a podněcovala k hříchu.

Jsou přijímány zákony, aby zajistily, že hřích bude všude přijímán.

Dokonce i moje církev schvaluje zákony, které urážejí Boha.

Bude to takto pokračovat, dokud se lidé nebudou chovat jako zvířata, bez citu pro bázeň z Boha.

Pohanství se rozmáhá a fascinace magií je podporována, aby prostřednictvím světa zábavy přitahovala mladé duše.

Probuďte se teď, dříve než bude příliš pozdě zachránit vaše duše.

Rodiče se musí svorně vzchopit v souladu s touhou mého srdce ochránit mládež, jejíž duše jsou prvořadým cílem Zlého.

On ví, jak vzácné jsou pro Mne mladé duše a bude je neúnavně vyhledávat.

Prosím vás, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (73):

Za mladé duše, za malé děti

"Ó, Ježíši, pomoz mi zachránit duše mladých lidí na celém světě.

Tvou milostí jim pomoz, aby poznali pravdu o tvé existenci.

Přiveď je do tvého Nejsvětějšího Srdce a otevři jejich oči pro tvou lásku a tvé milosrdenství.

Zachraň je od pekelných plamenů a použij mé modlitby k milosrdenství pro jejich duše. Amen."


Váš Ježíš


zpět