522. Poselství Matky Spásy ze dne 13. srpna 2012 v 19:45.


MNOZÍ PROROCI A VIZIONÁŘI VE SVĚTĚ UŽ BRZY NEBUDOU DOSTÁVAT POSELSTVÍ


Mé dítě,

mnozí proroci a vizionáři ve světě už brzy nebudou dostávat poselství, aby uvolnili cestu těmto nejdůležitějším poselstvím.

Velká část mé práce, na které se podílejí vizionáři, se brzy zastaví, aby se udělal prostor pro hlas Ducha Svatého, dávaného vám tímto prorokem času konce.

Mnoho falešných proroků, kteří vyšli do popředí, bude ještě z plna hrdla křičet, a to budou jediné hlasy, které budou soutěžit o pozornost s těmito skutečně posledními poselstvími z nebe.

Neboj se, mé dítě, neboť ty a tato mise je ochraňována.

Nejsi to jenom ty, kdo pracuje pro tuto misi. Celé nebe a všichni andělé a svatí pracují s tebou. Proto se nikdy nesmíš cítit osamělá, dokonce ani tehdy ne, když trpíš.

Každý den se ti do cesty staví nepřátelé Boha.

Plány k zabránění zveřejnění Knihy Pravdy jsou v běhu, ale toto pronásledování je už skoro u konce.

Drž se vždy blízko mne, tvé Matky, abych tě mohla přikrýt svým svatým pláštěm a ochránit tě tak před Zlým.

Stáváš se silnější a statečnější, i když se cítíš unavená. To přejde a svět uvítá Knihu Pravdy, slibovanou mu už tak dlouho.

Jdi teď a poděkuj Bohu za tak významnou misi.

Celé nebe ti žehná.

Každý den držíme tvou ruku a všichni svatí tě ochraňují.

Boj začne ve chvíli, až bude prodán první výtisk. Rozšíří se po celém světě a tak se musíš náležitě připravit.

Když zavoláš o pomoc, dostaneš ji.

Jdi v míru a lásce.Tvá milovaná Matka
Matka Spásy


zpět