519. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2012 v 12:45.


COŽPAK NEVÍŠ, ŽE BEZE MĚ NEJSI NIC? PRÁZDNÁ NÁDOBA, KTEROU NIC NEMŮŽE USPOKOJIT.


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že když odložíš na později modlitbu ke Mně, svému božskému Ježíši, že se stáváš slabou a vzdaluješ se ode Mne.

Nesmíš nikdy odložit modlitbu, nebo posunout čas, který Mi máš každý den zasvětit.

Když to uděláš, tak tě Zlý rozptýlí a naplní tvou mysl světskými záležitostmi, které nejsou podstatné.

Pak pocítíš prázdnotu a ve tvé duši se ukáže boj.

Cožpak nevíš, že beze Mne nejsi nic? Prázdná nádoba, kterou nic nemůže uspokojit a je jedno, jak silný ti připadá půvab materiálních zázraků.

Když pozvednu duši, propojí se sama s mým Nejsvětějším Srdcem.

Ale aby stála rozhodně ve Mně, musí duše se Mnou komunikovat a stále vyznávat svou lásku a nabízet díkůvzdání. Jinak může být ode Mě oddělena, stejně jako dítě je odděleno od své matky při narození, když je přestřižena pupeční šňůra.

Nespouštěj ze Mne oči ani na minutu, neboť Zlý čeká.

Potom, v té nejneočekávanější chvíli se rozpřáhne k úderu a polapí tě.

Používá k pokoušení nejen smysly, ale také jiné duše, aby mučil své oběti. Obzvláště se zaměřuje na mé vojáky, kteří trpí nejvíce.

Má dcero, když jsi byla zaměstnána mou prací, odvrátila jsi oči ode Mne, a to ti způsobilo utrpení. Cítila ses ztracenou a zmatenou. Tvůj neklid vzrůstal, protože každé vyrušení, které způsobil Zlý, mělo za následek, že jsi odložila čas určený k setkání se Mnou, tvým Ježíšem.

Když se to stane, musíš jít ke zpovědi, přijmout mé Tělo a strávit čas v modlitbách.

Nesmíš nikdy zapomenout modlit se svatý růženec mé milované Matky, protože nabízí kruh ochrany proti Satanovi.

Teď jdi. Přijď dnes ke Mně v modlitbě. Potom, během tvého dne, mluv ke Mně jako přítel a svěř se Mi se všemi svými starostmi. Pak Mi je předej a přenechej Mi všechny své obavy.


Tvůj Ježíš


zpět