515. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2012 v 17:40.


VĚŘÍTE-LI V EXISTENCI SATANA, PAK VĚZTE, ŽE VŠE, CO JE NA SVĚTĚ NESPRAVEDLIVÉ A ZLÉ, PŘICHÁZÍ OD NĚJ


Má vroucně milovaná dcero,

volám ke všem, mladým i starým, kteří si nejsou jisti svou vírou v Boha.

Obracím se na ty, kdo ve Mne opravdu věří, ale nemluví se Mnou, nebo nepřijímají svátosti, nebo nenavštěvují pravidelně kostely, aby Mě uctívali.

Miluji vás. Nikdy vás neopustím a už brzy dostanete mimořádný dar.

Zakusíte něco, co je podobné tomu, co prožijete, až přijdete přede Mne v Den soudu. Potom zapomenete na vaše pochybnosti.

I přes nedostatek víry Mě mnozí z vás uctíváte tak mnoha způsoby, ale neuvědomujete si to.

Pociťujete ve svých každodenních životech lásku, starost a sympatie k druhým.

Cítíte potřebu bojovat s nespravedlností a odpuzuje vás, jste-li svědky krutých činů, páchaných jinými vůči těm, kteří mají méně štěstí, než oni sami.

Ukazujete lásku k ostatním a staráte se o ty, kteří potřebují vaši pomoc.

Oškliví se vám využívat jiné a jste citliví k potřebám těch, kteří trpí v tomto životě.

Cítíte lásku ke své rodině.

Smějete se a radujete se, když jste spolu s přáteli a cítíte hlubokou lásku a přátelství k těm, kteří jsou blízko vašemu srdci.

Když uzavřete manželství, pociťujete překypující lásku ke své manželce či choti. Potom, když máte děti, láska, kterou prožíváte, překonává všechno, co jste si kdy mohli představit.

Pláčete slzami výčitek, když někoho zraníte. Odpouštíte ostatním, když vás urazí, napadnou, nebo vám způsobí škodu.

Odkudpak asi přichází tato láska a tyto emoce? Nevíte, že mohou přijít jen od Boha?

Lásku je těžké vysvětlit. Je obtížné ji analyzovat a nikdy nemůže být vysvětlena vědou, protože je Božím darem.

Naproti tomu nenávist pochází z temné strany.

Mnoha lidem se Satan nezdá být skutečný, ale přesto existuje.

Mnozí z vás nevěří ve zlo, ani v existenci zlých duchů, neboť ti jsou příliš opatrní, než aby sebe odhalili.

Věříte-li v existenci Satana, pak vězte, že vše, co je na světě nespravedlivé a zlé, pochází od něj.

Je králem lží a má moc vás oslepit vůči pravdě vaší existence.

Kvůli vaší slepotě mé milosrdenství nyní pokryje svět, aby vám dokázalo, že Já existuji.

Buďte připravení na tento den, neboť se to stane brzy.

Až vám budou na obloze ukázána znamení a budete svědky srážky, hřmotu a otřesů země, pak vězte, že jsem přišel, abych vás probudil.

Až se to stane, prosím vás naléhavě, abyste se pak ke Mně obrátili, protože vás chci naplnit svou láskou, abych mohl přinést lásku a radost do vašich srdcí.

Až vás obklopí mé milosrdenství, pocítíte konečně pokoj.

Miluji vás a nikdy vás neopustím.

Očekávám vaši odpověď, až ten velký den přijde.


Váš Ježíš


zpět