511. Poselství Matky Spásy ze dne 1. srpna 2012 v 16:45.


PROSÍM VŠECHNY BOŽÍ DĚTI, ABY JEŠTĚ JEDNOU ZASVĚTILY MĚSÍC SRPEN K ZÁCHRANĚ DUŠÍ


Mé dítě,

v blízké budoucnosti budeš ve světě svědkem mnoha změn, z nichž mnohé ti už byly v minulosti odhaleny.

Bude mnoho ničení, mnoho nepokojů a trestů, a všechny z nich přijdou kvůli hříchu lidstva.

Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší.

Musíte udělat následující:
Jděte každý den na mši svatou a přijímejte svatou eucharistii.

Potom každý den ve tři hodiny odpoledne se modlete růženec Božího milosrdenství.

Vy, kteří můžete – byste se měli jeden den v týdnu postit.

Mé děti, budete otřeseny, až tyto změny přijdou, ale nesmíte se nikdy bát ruky mého Otce, jste-li věrní učení jeho milovaného Syna, Ježíše Krista.

Prosím, v příštích měsících mějte Pečeť živého Boha ve svých domovech nablízku, neboť se toho hodně stane.

Tělo mého Syna, Ježíše Krista, přítomné v jeho církvi na zemi je hanobeno a bude strašně trpět.

Mnoho plánů, jak svrhnout církev mého Syna je již v běhu a ta se velmi brzy zhroutí.

Uvidíte nyní i jiné události, které byly předpověděny v podobě přírodních katastrof, až ruka mého Otce dopadne v trestu na národy, jejichž hříšné zákony nebudou déle tolerovány.

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za duše, které mohou trpět během těchto událostí.

Využijte tento měsíc k modlitbám za všechny duše, které mohou zahynout ve válkách, zemětřeseních, nebo v přicházející celosvětové zpovědi – ve Varování.

Děti, moje srdce je těsně spojeno s vaším, a spolu musíme usilovně pracovat, abychom zachraňovali duše.

Modlitbou za záchranu duší vykonáváme svatou vůli mého Otce.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět