505. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2012 v 23:55.


SMLOUVA SE SATANEM UŽ TÉMĚŘ VYPRŠELA A BRZY SE MUSÍ STÁT DVĚ UDÁLOSTI


Má vroucně milovaná dcero,

mnozí lidé ve skutečnosti nerozumí tajemství mého Druhého příchodu.

Můj Druhý příchod je naplněním Nové smlouvy.

Bude to stvoření dokonalého ráje, jaký byl láskyplně připraven pro Adama a Evu mým milovaným Otcem. V této době byly všechny věci na zemi v dokonalé harmonii a v souladu s Boží vůlí.

Doba od mého ukřižování na zemi byla pro lidstvo bolestná kvůli panování Satana, který během této doby vládl zemi.

Smlouva se Satanem už téměř vypršela a brzy se musí uskutečnit dvě události.

K vykoupení lidské rasy dojde během Varování. Počínaje tou chvílí, lidé, včetně těch, kteří nevědí nic o existenci Boha, přijmou Pravdu.

Ostatní, kteří budou reagovat pomalu na tento velký zázrak, se časem obrátí, až jim bude předložen důkaz. Také oni budou hledat odpuštění za své hříšné životy.

Potom přijde konečná fáze, posvěcení – konečná očista, aby celé lidstvo bylo způsobilé vejít do dokonalého ráje.

Je to ráj, jenž byl původně obýván Adamem a Evou. Tehdy se Boží vůle mého Otce, kdy se všichni lidé budou milovat a respektovat vůli mého Otce, se má konečně naplnit.

Dříve, než se to všechno stane, bude hodně odporu proti tomu, aby se vůle mého Otce konečně naplnila.

Boží děti budou taženy do všech směrů. Ačkoliv Duch Svatý bude během Varování vylit na celý svět, Satan udělá vše, aby zastavil tuto celosvětovou zpověď.

On a jeho zkažení stoupenci se také připravují na Varování. Jejich cílem bude přesvědčit každého, že se to nestalo.

A tak pro mnoho lidí bude těžké otevřeně přijmout Boží lásku a existenci Nového ráje, dokud bude Satan chodit po zemi.

Svoboda přijde jen tehdy, až bude vyhnán.

Naneštěstí ti, kterým se nepodaří uvidět Pravdu a budou tvrdohlavě odmítat přijmout Boha, nikdy ráj neuvidí.

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (69), za přijetí Boží vůle mého Otce:

Modlitba k Bohu Otci, aby lidé přijali jeho Boží vůli

"Bože, Všemohoucí Otče, přijímám tvou Boží vůli. Pomoz svým dětem, aby ji přijaly. Zabraň Satanovi, aby odpíral tvým dětem právo na dědictví svého Otce.

Nikdy nám nedovol, abychom vzdali boj za naše dědictví v ráji.

Vyslyš naše prosby o vyhnání Satana a jeho padlých andělů. Prosím Tě, drahý Otče, abys svým milosrdenstvím očistil zemi a pokryl nás svým Duchem Svatým.

Veď nás, abychom vytvořili tvou nejsvětější armádu, vybavenou mocí vyhnat šelmu navždy. Amen."

Jděte v pokoji.


Váš Ježíš


zpět