503. Poselství Ježíše ze dne 24. července 2012 v 17:39.


PROROCTVÍ DANÁ JANOVI A DOSUD NEODHALENÁ, BUDOU NYNÍ VYLOŽENA, ABY PROBUDILA SVĚT


Má vroucně milovaná dcero,

blízko je čas, kdy poslední tajemství Boha Nejvyššího budou odhalena celému světu.

Tvůj hlas, má dcero, nakonec naplní Boží plán na zemi, aby odhalil pravdu o mém Druhém příchodu.

Ty, má dcero, jsi sedmý anděl seslaný připravit Boží děti, aby obnovily svou víru a mohly tak být zachráněny.

Když odhalíš tajemství v sedmi pečetích, které Já, Ježíš, Beránek Boží, nyní otvírám, tak mnoho lidí rozzuříš.

Kruté lži, jichž se dopouštějí ti, kdo se vydávají za služebníky mé církve, budou odhaleny zvukem tvého hlasu.

Každý hanebný čin, spáchaný pomocníky Satana, kteří se odvažují prohlašovat sebe za mé stoupence, bude odhalen. Každá lež bude odkryta, aby ji všichni viděli.

Nová falešná církev, vytvořená antikristem, bude ukázána taková, jaká je.

Teď, když boj o záchranu lidstva zesiluje, bude zmařeno každé úsilí oklamat Boží děti.

Rouhání, vyslovená těmi, kdo nemluví v mém svatém jménu, uslyší všichni, i když mnozí nepřijmou Boží Pravdu, tak je nyní dávaná světu.

Slova, tak dlouho skrytá a zadržená až do konce, se nyní řinou z mých úst. Nikomu nebude zabráněno Pravdu přijmout. Pravé Slovo bude odhaleno všem, jak se připravuji ještě jednou zachránit lidstvo od věčného zatracení.

Proroctví daná Janovi a až dosud neodhalená, budou nyní vyložena, aby probudila svět.

Evangelia budou znovu, po tak dlouhé době, šířena po celém světě.

Slepí budou znovu vidět.

Němí budou mluvit a Pravda se bude řinout jako med z jejich úst.

Hluší budou poslouchat a Pravda jim přinese útěchu, která jim v jejich životech tak dlouho chyběla.

Odpadlictví bude dostávat trhliny a hrubé duše, hladovějící po Pravdě, ji konečně přijmou s otevřenou náručí.

Boží moc se nyní bude projevovat v každém koutu světa.

Buďte si jisti, že zplozenci Satana a jeho pomocníci udělají vše, co budou moci, aby zabránili Boží lásce dát Knihu Pravdy světu.

Budou proti ní bezmocní, i když to tak nebude vypadat.

Nebe nyní čeká na chvíli, kdy shromáždí celé lidstvo pro můj slavný návrat.

Nikdy Mě neopouštějte. Vítejte Mě, když vás připravuji na můj slavný Druhý příchod. Přiveďte svou rodinu a pojďte do mé náruče, když se vás připravuji obklopit ochranou mých zvláštních milostí z nebe.

Vybízím vás všechny, abyste rozpoznali poslední volání dávané vám mým sedmým poslem, majícího oprávnění odhalit význam sedmi polnic a obsah sedmé pečetě, zatímco chór andělů se připravuje, aby se proroctví naplnila.


Váš Ježíš


zpět