500. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2012 v 15:15.


BOŽÍ LÁSKA BUDE ZÁŘIT DOLŮ NA VŠECHNY, KDO PROSÍ MÉHO OTCE, ABY ZABRÁNIL ANTIKRISTU UVALIT NA LIDSTVO STRAŠNÉ UTRPENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

vám, mým následovníkům, kteří mají obavy z času, který je před vámi, říkám: Uvědomte si, že veškerá moc leží v rukou mého Věčného Otce.

Jeho jediným přáním je zachránit všechny jeho děti ze spárů šelmy.

Žel, šelma, Satan, je nevěřícími odmítán jako výplod fantazie.

On a jeho armáda démonů jsou všude a podněcují Boží děti hřešit v jejich myšlenkách, jednání a skutcích každou vteřinu dne.

Můj Otec chce nejen zachránit duše každého svého jednotlivého dítěte, ale chce je také ochránit před pronásledováním antikristem.

Moc k odvrácení, oslabení a zmírnění těchto zkoušek leží ve vašich rukou, moji následovníci.

Vaše modlitby mohou zmírnit mnoho z tohoto utrpení, které je plánováno Satanovou armádou v nadcházejících rocích.

Těm, kteří se vrátí zpátky k cestám Pána, Boha Nejvyššího, budou dány milosti, aby pomohli zhatit velkou část z těchto ohavných a zlých plánů, které jsou připravovány touto zlovolnou skupinou proti svým bratrům a sestrám.

Boží láska bude zářit dolů na všechny, kdo poprosí mého Otce, aby zabránil antikristu uvalit na lidstvo strašné utrpení.

Musíte se usilovně modlit, aby rychle skoncoval s falešným prorokem.

Vám, mým následovníkům, budou dány mimořádné litanie v rámci modlitební kampaně k oslabení a zlomení jeho moci.

Po Varování se je musíte modlit každý den a nejlépe během adorace nejsvětější eucharistie.

Tyto litanie, připravené ke zničení antikrista a jeho armády, budou mocnou silou, a pokud se dostatečný počet duší spojí v těchto modlitbách, budou nástrojem k zastavení plánů, které chystá antikrist a falešný prorok.

První litanie vám bude dána brzy.

Zůstaňte silní a důvěřujte v mou lásku k vám, protože není mým přáním vidět vás trpět.

Vše, co si přeji, je sjednocení lidstva v nové éře míru, která leží před vámi.

To je vše, na co se musíte soustředit. Všechno utrpení bude smazáno a zapomenuto, až se před vámi otevře tato nová éra.

Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi a vězte, že láska mého Věčného Otce, kterou chová ke svým dětem je nepřekonatelná a mimo vaše chápání.

Milujte Ho a důvěřujte v jeho velikou lásku, a vězte, že moc mého Božího milosrdenství je tak silná, že když zahalí celé lidstvo, miliardy lidí se obrátí.

K tomu dojde, až moc Ducha Svatého, která zaplaví většinu Božích dětí, se stane pro antikrista nesnesitelným břemenem.

Zjistí, že je těžké proniknout štít Boží armády.

Proto se nikdy nesmíte vzdávat naděje. Boj za duše může být zkrácen a zmírněn, obrátí-li se dostatek duší a budou-li jednat podle mých pokynů.

Miluji vás všechny a doufám, že Mi vždy důvěřujete.


Váš Ježíš


zpět