498. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2012 v 07:00.


MÉ PAŽE BYLY BĚHEM MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ VYTAŽENY Z KLOUBNÍCH JAMEK A OBRAZ TURÍNSKÉHO PLÁTNA TO UKAZUJE


Má vroucně milovaná dcero,

tajně se připravuje velký plán s cílem oklamat Boží děti a zničit důkaz o mé existenci.

Brzy mnozí vystoupí, přestrojení za mé svaté oddané služebníky, aby se pokusili zničit víru ve Mne, vašeho milovaného Ježíše.

Začnou se zpochybňováním mého narození, čistoty mé matky a mým vzkříšením z mrtvých.

Všechny tyto aspekty budou démonizovat, vydávat je za falešné a předloží něco, co nazvou důkazem, aby zajistili, že tak mnoho křesťanů, jak je jen možné, začalo pochybovat o mém životě na zemi.

Vymyslí lži o mém ukřižování a budou přinášet tvrzení o mém morálním charakteru.

Potom začnou útočit na relikvie, zpochybňovat je a pokusí se je odhalit jako nic víc než pověru v myslích křesťanů.

Pak je tady Turínské plátno, látka, která pokrývala mé mrtvé tělo v hrobě. Nakonec popřou, že je pravé a budou podporovat lži.

Řeknou, že mé ruce jsou příliš dlouhé a začnou to zpochybňovat. Dosud nedokázali pochopit mučení, které mé tělo muselo vytrpět během ukřižování. Mé paže byly vytaženy z kloubních jamek a obraz na Turínském plátně to ukazuje.

Potom se pokusí dokázat, že vzkříšení se nikdy nestalo. Řeknou, že to jsou všechno lži, tak odhodlaní budou, aby smetli všechny stopy o Mně.

Potom se pokusí všem, kdo se během Varování obrátili, odepřít nejsvětější svátosti a Písmo svaté.

Na většině míst Bibli zakážou.

Potom představí novou falešnou knihu, ve které budou hlásat důležitost vzájemné lásky.

Použijí lásku, kterou mají křesťané ve svých srdcích, dar Boží, aby s nimi manipulovali a nechali je přijmout poselství takzvané lásky.

Milujte jeden druhého, řeknou. Milujte teď náboženství jiných. Spojte se jako jedno náboženství a ukažte opravdovou lásku ke svým bratrům a sestrám.

Bude v tom skryté poselství – milujte sebe.

Milujte na prvním místě sebe a potom shledáte lehčím milovat svého bližního, to bude jejich poselství, a to bude ta největší lež, kterou vás, moji následovníci, donutí spolknout.

Milovat sebe před láskou k ostatním uráží Boha.

Je to sobecké. Nenaslouchejte lžím. Přesto budou tak přesvědčiví, že mnozí uvěří tomu, co jim řekli a budou následovat vůdce tohoto jediného světového náboženství jako beránci na porážku.

Tím, že toto nové světové náboženství pronikne do tak mnoha národů, bude tolerováno mnoha vládami.

Nemilosrdně odstraní křesťanské zákony.

Potom vytvoří zákony k zákazu všech náboženství, zejména křesťanství.

Zavedou tresty pro ty, kdo nebudou reagovat na jejich požadavky.

U kořene všeho toho zla bude komunismus.

Ne snad proto, že komunismus propaguje ateismus. Ale proto, že propaguje nenávist k Bohu.

Rusko a Čína budou vládnout nad mnoha národy, počínaje Evropou.

Evropská Unie, šelma s deseti rohy, bude pohlcena druhou šelmou, brutálnější a mocnější.

Pak se komunismus etabluje, dříve než se rozšíří všude po světě.

Toto časové údobí nepotrvá dlouho. Bude krátké.

Vaše modlitby zmírní jeho dopad, ale toto bylo předpověděno a stane se to.

Modlete se, modlete se, modlete se za obrácení celého světa během Varování.

Obrátí-li se většina duší, pak mnoho z Velkého soužení může být a také bude zmírněno.


Váš Ježíš


zpět