497. Poselství Matky Spásy ze dne 18. července 2012 v 18:15.


VAŠE TAKZVANÁ TOLERANTNÍ SPOLEČNOST SE DÍVÁ S NEVOLÍ, KDYŽ NĚKDO ŘÍKÁ, ŽE VĚŘÍ V JEŽÍŠE KRISTA


Mé dítě,

pláču v tomto čase kvůli tomu, že Boží děti mají strach nebo se cítí trapně, mají-li otevřeně projevit svou lásku k jeho Synu, Ježíši Kristu.

Tak mnozí v dnešním světě, kdo milují mého Syna, jsou na rozpacích, mají-li na veřejnosti vyslovit jeho jméno ze strachu, že budou pokáráni.

Vaše dnešní takzvaná tolerantní společnost se dívá s nelibostí, když říkáte, že věříte v Ježíše Krista, Syna člověka a že věříte jeho učení.

Přesto se mnozí nerozmýšlejí použít jeho svaté jméno mnohokrát za den, když pronášejí kletby.

Jeho jméno je vyslovováno velmi často, ale ne takovým způsobem, jakým by mělo být.

Tak mnozí se bojí mluvit otevřeně o své lásce k mému Synu ve světě, který přijímá křesťanství s nevolí.

Dvě třetiny světa křesťanstvím opovrhují.

Křesťané jsou šikanováni, je jimi pohrdáno a jsou často pronásledováni jako žádné jiné náboženství na světě.

Vyvolený lid Boží, židé, také trpí a byli pronásledováni tím nejnelidštějším způsobem kvůli tomu, čím jsou – vybranou rasou. Brzy budou obráceni a tentokrát, napodruhé, Mesiáše přivítají, i když Ho poprvé přijmout nedokázali.

Děti, nesmíte mít nikdy strach projevit otevřeně svou lásku k mému Synu. Když k Němu otevřeně a nebojácně vyjádříte svou lásku, lidé budou naslouchat. A pak, čím více budete hlásat jeho svaté Slovo, tím sebejistější se stanete.

Potom dostanete více milostí, aby vám daly sílu k dalšímu kroku.

Zanedlouho se už nebudete znepokojovat tím, co si ostatní o vás myslí. Přesto na ně uděláte dojem svou upřímností a mnozí se budou chtít dovědět více o mém Synovi.

Nyní je čas, abyste řekli o milosrdenství mého Syna tak mnoha lidem, kolika jen můžete.

Musíte jim říct o jeho Božím milosrdenství, o největším daru – Varování, které bude viditelné po celém světě. Potom, později, budou znát Pravdu a mnohem víc jich bude chtít slyšet tato poselství z nebes.

Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání.


Vaše milovaná Matka v nebi
Matka Spásy


zpět