494. Poselství Ježíše ze dne 16. července 2012 v 15:15.


BLÍŽÍ SE ČAS, KDY PRONÁSLEDOVÁNÍ MÉHO MILOVANÉHO VIKÁŘE, PAPEŽE BENEDIKTA XVI., DOSÁHNE SVÉHO VRCHOLU


Má vroucně milovaná dcero,

nadešel čas, aby se připravili všichni Boží kněží, biskupové a všichni, kdo spravují moji svatou katolickou a apoštolskou církev na zemi.

Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu.

Velmi brzy bude přinucen utéct z Vatikánu. Pak přijde čas, kdy v mé církvi dojde k rozkolu a jedna strana povstane proti druhé.

Volám ke všem mým posvěceným služebníkům, aby si připomněli své nejsvětější sliby.

Neopusťte nikdy vaše poslání. Nikdy neopusťte Mě. Nepřijímejte nikdy lži místo Pravdy.

Musíte Mě prosit, abych vám pomohl v těžkých časech, které jsou před vámi. Musíte se vzchopit, sjednotit se a následovat Mě.

Modlete se o sílu, kterou budete potřebovat, pomocí této mimořádné modlitby modlitební kampaně (66) pro duchovenstvo:

Pomoz mi zůstat věrný tvému nejsvětějšímu Slovu

"Ó, drahý Ježíši, pomoz mi zůstat vždy věrný tvému nejsvětějšímu Slovu. Dej mi sílu, abych obhájil Pravdu tvé církve ve chvílích protivenství. Naplň mě milostmi, abych uděloval nejsvětější svátosti tak, jak jsi nás učil.

Pomoz mi živit tvou církev Chlebem života a zůstat Ti věrný, i když mi zakážou tak jednat. Osvoboď mě z pout klamu, kterému mohu čelit, abych hlásal pravé Boží Slovo.

Pokryj nyní všechny tvé posvěcené služebníky svou vzácnou Krví, abychom zůstali odvážní, věrní a pevní v naší poslušnosti k Tobě, náš milovaný Spasiteli Ježíši Kriste. Amen."

Neklesejte na mysli, moji milovaní posvěcení služebníci, neboť svár byl předpověděn a musí k němu dojít v poslední bitvě o duše.

Miluji vás a budu teď vámi, když kráčíte se Mnou trnitou cestou na Kalvárii, aby mohlo být ještě jednou dosaženo spásy pro všechny duše.


Váš milovaný Ježíš


zpět