488. Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10:50.


VAROVÁNÍ BUDE PRO MNOHÉ DĚSIVÁ UDÁLOST, KDY SE BUDE ZDÁT, ŽE NASTAL KONEC SVĚTA


Má vroucně milovaná dcero,

ať nikdo nepodceňuje účinek, který Varování bude mít na celé lidstvo.

Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa.

Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, která se bude jevit jako srážka dvou komet, explodujících blízko povrchu země.

Plameny ohně budou vypadat, jakoby na obloze vybuchl vulkán, a mnozí budou mít strach.

Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé Krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem, jako dar takového rozsahu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje.

Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce.

Uvnitř pocítí spalující horko, dokud pocit uvědomění skutečnosti jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše.

Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení.

Země se bude třást a sténat a mnozí klesnou k zemi a budou se chytat čehokoliv, co by jim poskytlo ochranu.

Přesto se země neotevře a nepohltí je. Neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale nadpřirozené.

Než se to stane, dojde k extrémům v počasí.

Po explozi na nebi se objeví můj kříž.

Mnozí budou plakat hořkými slzami výčitek a smutku a zakusí bolest ponížení kvůli svým hříchům.

Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení – Boží znamení, a budou vzdorovat Světlu mého milosrdenství.

Budou kvílet bolestí plamenů pekla, když mé znamení milosrdenství jim ukáže osud, který je čeká, pokud se nebudou kát a nezmění své zvyky.

Dobré duše, které Mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také ony budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy.

Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit.

Bude to také doba utrpení, kdy duše budou snášet bolest očistce, až se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými, jak to nikdy dříve nezažili.

Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého Božího milosrdenství.

Obrácení bude celosvětové a v míře nikdy nepoznané od mé smrti na kříži.

Miliardy se obrátí k Bohu, protože Pravda se stane očividnou.

Budou přesně vědět, co se stane v Den soudu, a protože je zahalila má láska, budou vědět, jak si zachránit své duše.

Opět se stanou zdraví duchem, tělem i duší.

Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě.

Následkem tohoto Božího zásahu, daného Božím dětem k probuzení z jejich dřímoty, sestoupí na celou zem ticho.

Ale padlí andělé zaútočí skrze svou horlivou armádu na všechny Boží děti, které odmítnou můj kalich spásy.

Tak zahořklí, se srdcem z kamene a zamoření špínou Satana, budou bojovat proti těm, kdo milují Boha.

Jejich počet nedosáhne těch, kteří následují Pravdu, přesto jejich nenávist je podnítí organizovat zlé činy, které zničí tento mír a klid.

Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla vskutku kosmická nehoda, o níž řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Naneštěstí mnozí uvěří, že je tomu tak a mnoho Božích dětí se vrátí ke svým hříšným životům, které vedly dříve.

Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj Druhý příchod přivede zlobu ke konci.

Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach.

Místo toho se připravte na tuto slavnou událost a dovolte své duši, aby ji přijala.

Přijměte tento nádherný Boží čin, abyste posílili vaše odhodlání a dále šířili mou lásku mezi vaši rodinu a přátele.

Buďte hrdí na váš svazek se Mnou, vaším Ježíšem, a pomozte Mi zachránit duše, které odmítnou přijmout mé milosrdenství.

Jděte. Připravte se. Radujte se, neboť čas už je blízko.

Miluji vás.


Váš Ježíš


zpět