487. Poselství Ježíše ze dne 11. července 2012 v 19:30.


ZAPŘOU MĚ A BUDOU ŘÍKAT, ŽE MÉ SLOVO ODPORUJE SLOVU BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

v této době snášíš moji bolest, když pláču kvůli množství Božích dětí, které umírají ve stavu smrtelného hříchu.

Je to tak bolestné, co teď zase znovu zakouším, ty strašné rány, které Mi byly způsobeny během mého ukřižování.

Má dcero, je důležité, abys pochopila, co se ti děje, neboť se musíš připravit na to, jak se vyrovnat s touto misí, když ti působí takové utrpení.

Urážky, které snášíš v mém jménu, se daly očekávat.

Když v minulosti kterékoliv vybrané duše oznamovaly mé svaté Slovo světu, tak trpěly ponížením právě tak, jako ty dnes. Byly zesměšňovány, bylo s nimi špatně zacházeno, byly pokládány za blázny a někdy i hůř, byly obviněny z podvodu, jakoby říkaly lži.

Já jsem byl také nazýván lhářem. Také se Mi posmívali. Říkali, že jsem podvodník, šejdíř a že se stavím proti Božímu Slovu.

Našli jakoukoliv záminku, jen aby dokázali, že jsem podvodník.

Dokonce použili svaté Slovo Boha, mého Věčného Otce, aby se pokusili dokázat, že cokoliv jsem řekl, odporovalo Písmu svatému.

Kdokoliv může říct, že je mu sdělováno Boží Slovo. Velmi málo těch, kdo říkají, že dostávají Boží Slovo, jsou bráni vážně. Obvykle zůstávají nepovšimnuti.

Ale ti, kteří říkají, že mluví v mém jménu – a při tom nemluví, a kteří záměrně rozšiřují lži, těm je obvykle tleskáno a jsou přijímáni kvůli podvodnému vlivu Satana.

V případě pravého proroka, síla mého hlasu je taková, že vyvolá velmi silnou reakci. V takových případech buď lidé mé Slovo z lásky k Pravdě přijmou, nebo Mě naprosto odmítnou.

Ti, kdo Mě přijmou, pocítí můj dotek lásky na svých duších způsobem, který zapálí jejich srdce do té míry, že už pro ně není cesta zpět.

Ti, kdo Mě odvrhnou, Mě nenechají bez povšimnutí. Místo toho Mě budou zesměšňovat a hanobit mé svaté Slovo se zlobou, která je v rozporu s křesťanskými ctnostmi, o nichž tvrdí, že jsou jejich nositelé.

Zapřou Mě a budou říkat, že mé Slovo je v rozporu se Slovem Boha, právě tak, jak to udělali, když jsem chodil po zemi.

Nejsou v stavu pochopit, proč mé Slovo vyvolává tak mocnou reakci. Byli pokoušeni Satanem a nevědí to. Polevili v bdělosti a dovolili mu zakalit jejich lásku ke Mně.

Nikdo nenechá mé Slovo bez povšimnutí. Nebude moci. Neboť v každém případě vyvolá reakci – ať už je to láska, nebo nenávist.


Váš Ježíš


zpět