481. Poselství Matky Spásy ze dne 4. července 2012 v 12:50.


DĚTI, MUSÍTE VĚDĚT, ŽE I KDYŽ SE VE SVĚTĚ STANE COKOLIV, JE TO BŮH NEJVYŠŠÍ, KDO DRŽÍ VE SVÝCH RUKOU MOC


Mé dítě,

ti, kdo byli svědky zázraků mých zjevení na zemi, vědí, že je již blízko čas, kdy předpověděná tajemství a proroctví budou odhalena.

Děti, nechala jsem se ve světě už nějaký čas poznat, abych vás pomohla připravit na slavný návrat mého Syna.

Můj Syn vás všechny připravuje pomocí vizionářů a proroků, abyste byli hodni obdržet jeho dar věčného života.

Věříte-li v mého Syna, tak se nikdy nesmíte bát budoucnosti, protože On je chlebem života a vy budete mít novou a nádhernou budoucnost.

Děti, ať se ve světě stane cokoliv, musíte vědět, že je to Bůh Nejvyšší, kdo drží ve svých rukou moc.

Had má jen málo moci ve srovnání s mým Otcem.

Moc hada je jen zesílena těmi, kdo podlehli hříchu a pokušení, které jim postavil do cesty.

Člověk se stává zajatcem, když hřeší, protože jeho síla k odporu proti jiným hříchům a urážkám mého Otce ochabuje.

Potom pokračuje v hříchu, dokud není pohlcen temnotou, která je tak hustá, že už z ní nemůže uniknout, a nezáleží na tom, jak usilovně se o to pokouší.

Děti, z lásky k mému Synu jste nyní povinny pomoci těmto ubohým duším.

Jen vy jim můžete pomoci a zachránit je, protože mnohé nebudou schopny si samy pomoci.

Jste vojáci, které můj Syn v tomto čase potřebuje. Když se ve vašich modlitbách budete dovolávat jeho pomoci, pak díky vaší lásce k Němu udělí milosti těmto ztraceným duším.

Zde je modlitba modlitební kampaně (64) za záchranu hříšníků:

Zachraň mé bratry a sestry

"Ó, můj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, přijmi můj dar modlitby a obětí, abych pomohl zachránit mé bratry a sestry z vězení temnoty, do kterého se dostali.

Dovol mi, abych pomohl zachránit jejich duše.

Úpěnlivě Tě prosím, abys jim odpustil jejich hříchy, a prosím, zaplav jejich duše Duchem Svatým, aby přiběhli do tvé náruče jako do útočiště, které mají tak velice zapotřebí dříve, než budou navždy ztracení.

V pokorné poslušnosti a díkůvzdání Ti nabízím odevzdání se Tobě, jako můj dar za takové duše. Amen."

Děti, jste sjednoceni s mým Synem.

Vaše láska Mu přináší velkou útěchu a vaše oběti a modlitby Mu pomohou přivést celé lidstvo do bezpečí jeho Nového ráje na zemi.

Jen pak se může svatá rodina Boha Nejvyššího znovu sjednotit a žít v pokoji navěky věků.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět