479. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2012 v 18:00.


MÉ SLOVO JE MÉ SLOVO. NIKDO NEMŮŽE BRÁNIT MÉ SLOVO, PROTOŽE JE VYTESÁNO DO KAMENE.


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité, aby moji následovníci zůstali trpěliví.

Budoucnost nesmí být nikdy uspěchána.

Plány, které připravil můj Věčný Otec, se uskuteční samozřejmě podle Boží prozřetelnosti.

Čas, který vám byl udělen, abyste Mi pomohli připravit lidstvo na mé Velké milosrdenství je velmi cenný. Je to čas, ve kterém mnozí budou zachráněni vašimi modlitbami.

Naděje, víra a láska ke Mně, vašemu milovanému Ježíši, vám bude dávat sílu v této misi.

Až na vlastní oči uvidíte hrůzy, kdy vše, co slouží k mé poctě, bude zničeno, poznáte, že čas se přibližuje.

Musíte mít na paměti, že tyto věci se musí stát a že vaší povinností jako části mé armády je bojovat a odporovat nepříteli.

Moje armáda bude vybavena Božími dary a strhne s sebou ty, kteří jsou v temnotě.

Přípravy si vyžadují čas. Modlitba vás přivádí blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci a zaplavuje vaše duše kyslíkem, který potřebujete, abyste přežili boj, který je před vámi.

Jak se budete stávat silnějšími milostmi, které vám dám, bude pro vás snadné poznat vaše nepřátele, kteří nenávidí vše, co Já představuji. To vám způsobí bolest, zraní vás a rozzlobí, ale vždy si musíte zachovat důstojnost v mém jménu.

Budete-li konfrontováni v mém jménu, musíte odpovědět s láskou. Nepokoušejte se nikdy analyzovat má poselství, neboť to není třeba dělat.

Mé Slovo je mé Slovo. Nikdo je nemůže bránit, protože je vytesáno do kamene.

Ti, kdo se budou snažit vyvrátit mé Slovo, nebo je očerňovat, neuspějí, protože budou vůči mému nejsvětějšímu Slovu bezmocní.

Nyní, když znáte můj hlas, musíte poznat také bolest, se kterou je třeba počítat, že ji budete snášet, až v těchto časech budete hlásat mé Slovo.

Zmiňte se dnes o mém jménu, dokonce i mezi takzvanými křesťany, a vyvoláte trapné ticho.

Hovořte otevřeně o dobru a zlu a vysmějí se vám. Poukažte na to, jak hřích může zničit vaše děti, a zeptají se vás – co je to hřích?

Dnes mnozí nevědí, co je hřích. Mnozí přijímají hřích jako normální, přijatelný rys charakteru, který je běžnou součástí jejich životů.

Jsou rádi, že můžou přehlížet hřích, protože jim to dává svobodu vyhledávat jiná potěšení, klanět se falešným bohům a uspokojovat svoji smyslnost.

Ne, ti nechtějí poslouchat, protože se jim to nehodí.

Na vás, moji milovaní následovníci, bude pohlíženo jako na posedlé láskou k náboženství a láskou k Bohu, která v očích slepých dnes nese jen málo ovoce.

Proto se musíte připravit. Proto musíte být silní. Právě za tyto duše se budete muset modlit a pomoci Mi je zachránit.

Kdybyste takovým duším dovolili, aby vás zneklidnily, zranily nebo vás urazily, byla by to jen ztráta času.

Reagujte s láskou a důstojným mlčením.

Nikdy nemějte strach se ke Mně veřejně přiznat, ale nikdy Mě takovým duším nevnucujte tak, že by od vás utekly. Místo toho je přiveďte ke Mně svými modlitbami a utrpením.

Žehnám vám, moje silná, statečná armádo.

Miluji vás.

Jdu s vámi na každém kroku, který vykročíte, abyste Mi přivedli duše.


Váš milovaný Ježíš Kristus


zpět