478. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2012 v 15:45.


SVÁTOSTI SVATÉ ZPOVĚDI, KŘTU, MANŽELSTVÍ A SVATÉ EUCHARISTIE, MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY


Má vroucně milovaná dcero,

jak Mě v této chvíli hříchy drtí a jak trpím mukami odmítání.

Moje hlava je pohmožděná, jako byla trny v mé koruně; stejně jako hlava mé církve, můj svatý vikář na zemi, trpí bolestí pronásledování, které zakouší rukou svých nepřátel.

Má církev na zemi a moje Tělo na zemi je jedním Tělem. Ukřižování se připravuje.

Tak jako mé učení na zemi bylo roztrháno na kusy farizeji a těmi, kdo si mysleli, že znají Slovo mého Otce lépe než Já, tak i učení mé církve bude brzy také roztrháno na kusy.

Všichni se musíte modlit za moji církev na zemi. Nikdy nesmíte zapomenout, že neexistuje žádné jiné učení než to, které jsem hlásal během času mého pobytu na zemi.

Všechno, co je Pravdou, nebude nikdy změněno, protože kdyby bylo, byli byste nuceni spolknout lež.

Má dcero, nikdy nedovol těm, kteří v tomto čase pokračují v odmítání mého Slova, aby tebe, nebo mé následovníky zbavili odvahy Mi pomáhat zachránit moji církev.

Neboť až nepřítel zaútočí na mou církev, musíte se sjednotit a zajistit, aby evangelia byla šířena až na konce světa. Svátosti svaté zpovědi, křtu, manželství a svaté eucharistie musí být zachovány. I když bude těžké mít k nim přístup.

Moji posvěcení služebníci, kteří Mě milují, se musí nyní začít připravovat. Velmi brzy vám bude zakázáno nabízet tyto dary Božím dětem.

Čas k přípravám započal.

Dovolte Mi, abych vám dával instrukce, vedl vás a pomáhal vám přivést můj zbytek církve k branám ráje.


Váš milovaný Ježíš


zpět