477. Poselství Matky Spásy ze dne 29. června 2012 v 09:20.


MNOHO FALEŠNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A FALEŠNÝCH UČENÍ, VZEŠLÝCH Z IMAGINACE LIDSTVA, NYNÍ ZAMOŘUJE ZEMI


Mé dítě,

strašná temnota sestupuje na svět, když se teď prohlubuje odpadlictví, které jej svírá.

Láska k Bohu byla odvržena.

Láska k mému Synu se ztrácí a na jejím místě je láska k sobě samému.

Chtivost a touha po moci všude zamořuje duše a úsilí o realizaci sebelásky je obdivováno a přijímáno jako správný způsob jak žít vaše životy.

Děti, v tomto čase se musíte modlit, abyste pomohly osvítit duše, které jsou v temnotě.

Neznají pravdu o oběti mého Syna, a co znamenalo jeho strašné ukřižování.

Jeho dar spásy byl odvržen, jakoby se nikdy nestal. Potom ti, kdo jsou si vědomi, co jeho smrt na kříži znamenala, se rozhodli vzhlížet k různým falešným bohům, aby jim přinesli pokoj. Nikdy takového pokoje nedosáhnou.

Pokoj duše může být dosažen jen věrností a modlitbou k mému Synu.

Jen čistí a pokorní srdcem, kteří v Něho vložili svou plnou důvěru, mohou mít věčný život.

Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzniklých z imaginace lidstva, nyní zamořuje zemi.

Tak mnozí propadli nebezpečným falešným věroukám, které zavedou ztracené duše do pekla.

Děti, padlí andělé jsou všude. Buďte ve střehu, neboť se budou zaměřovat zejména na všechny, kteří uctívají Mne, vaši milovanou Matku, aby vás zmátli.

Chtějí vám zabránit se modlit. Budou do vašich myslí zasazovat neustálé pochybnosti o Boží lásce. Budou vás rozptylovat pokušením smyslů. Budete potřebovat hodně modliteb, abyste je udrželi daleko od sebe. Můj růženec je vaší nejdůležitější ochranou.

V současné době můj Syn uděluje mnoho milostí těm, kteří poslouchají, slyší a přijímají jeho svatá poselství světu.

Dělá to proto, aby vám dal sílu a vytrvalost v této misi k záchraně lidstva před věčným zatracením.

Děti, přijměte tyto milosti s láskou, protože jste velmi výjimečné, že jste byly vybrány, abyste Ho v tomto čase následovaly.

Jako zbytek jeho církve na zemi budete stále potřebovat chléb života, protože shledáte, že tato cesta nebude lehká.

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně, aby vás udržela silnými ve vaší misi.

Modlitba modlitební kampaně (63):

Udržuj mě silným na této cestě

"Má milovaná Matko Spásy, prosím tě, oroduj za mě, aby se mi dostávalo chleba života, který mě udrží silným na této cestě, abych mohl pomoci zachránit všechny Boží děti.

Prosím, pomoz všem, kteří jsou klamáni falešnými idoly a falešnými bohy, aby otevřeli své oči k pravdě smrti tvého Syna na kříži. Zachraň každé Boží dítě a každému přines věčný život. Amen."


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět