473. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2012 v 11:50.


JÁ ZNÁM SVÉ VLASTNÍ A ONI ZNAJÍ MĚ


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy zapomenout, jak obrovský rozsah má tato mise.

Mnohokrát budeš vtažena do pastí, které klade mistr klamu, abys klopýtla.

On a všichni, kdo se jím snadno nechají vést, udělají ve své bezohlednosti všechno, aby znevážili mé Slovo, které ti dávám.

Musíš se vzchopit a nevšímat si takových posměšků.

Protože jsi Mi odevzdala svoji svobodnou vůli, tak vše, na čem teď záleží, je tvoje úplná poslušnost ke Mně.

Dovol Mi v mé Boží moudrosti, abych před tebe položil dokonalou cestu do ráje na zemi.

Moji následovníci také musí dbát na moje varování. Na každého jednotlivého z vás bude podniknut krutý útok, protože hlásáte mé Slovo.

Toto je mise jako žádná jiná.

Vy, moje armáda, povedete stádo zbytku mé církve k branám ráje.

To vám způsobí mnoho osobního pronásledování a nebude to lehká cesta.

Musíte se spolu sjednotit a jeden druhému dávat sílu, neboť když vás bude mnoho, najdete útěchu jeden v druhém.

Ve všech koutech na zemi se nyní moje armáda seskupuje.

Všichni vizionáři, kterým je Boží Pravda sdělována prostřednictvím mé Matky, spolu s mými proroky, roznítí plamen Ducha Svatého, aby armáda zbytku byla přiměřeně připravena k bitvě, před kterou stojí.

Nikdy nepochybujte o mé lásce. Nezapomeňte, že jen ti, kdo Mě následují, mohou vejít do Nového ráje.

Mějte na paměti, že když ti, kteří k vám přijdou a budou vás mučit, bude vaší povinností jim odpustit a pak se modlit za jejich duše.

Ukažte lásku těm, kteří vás mučí v mém jménu. Tímto způsobem můžete porazit Satana a on ztratí nad vámi svou moc.

Budu vám dávat pokyny na každém kroku vaší cesty.

Kráčím vždy s vámi.

Znám své vlastní a oni znají Mě.


Váš Ježíš


zpět