468. Poselství Matky Spásy ze dne 20. června 2012 v 07:46.


SPOLU S MÝM SYNEM VÁM MOHU DÁT MILOSTI A OCHRANNÝ KRUH, KTERÝ ŽÁDNÝ PADLÝ ANDĚL NEMŮŽE PŘESTOUPIT


Mé dítě,

jak můj Syn v tomto čase trpí a jak mé vlastní utrpení je propleteno s jeho.

Ti, kdo způsobují utrpení druhým, přibíjejí mého Syna na kříž.

Když páchají strašné činy, způsobující nouzi, bolest a smrt Božím dětem, obnovují utrpení mého Syna na kříži.

Ti, kdo jdou cestou podvodníka, jsou každou vteřinu pokoušeni padlými anděly, vedenými Satanem.

Mnozí z nich to nevědí, proto se za ně musíte modlit.

Mnozí z nich nechápou, že jsou používáni Zlým k dosažení jeho záměru – zničit lidskou rasu.

Velmi brzy budou Satanem odhozeni, jakmile už mu nebudou k žádnému dalšímu užitku.

Můj Syn bude čekat, aby přivítal takové hříšníky zpět ve své svaté náruči, až tak je milosrdný.

Zlé plány, které spřádá Satan, neviditelný všem, mají přinést zármutek mému Věčnému Otci. Tím, že zraňují vaše bratry a sestry, zraňují tito zatvrzelí hříšníci Boha.

Nikdy nevěřte, že dosáhnou všeho, co měli v úmyslu učinit.

Mně, Matce Boha, Spoluvykupitelce a Prostřednici, byly dány milosti ke zničení hada.

Děti, když mě požádáte o pomoc, mohu vám nabídnout ochranu před strachem.

Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.

Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe.

Musíte být velkodušní srdcem a modlit se za své nepřátele, neboť mnozí z nich nechápou, co činí.

Budete-li mému Synu zcela důvěřovat a přijmete jeho dary, které vám teď přináší skrze své učení a proroctví, můžete se zbavit všeho vašeho strachu.

Satan kořistí a živí se strachem. Obraťte se k Pravdě a používejte modlitbu, abyste zmírnili zlé plány, které jsou v již běhu a které vytvořily ty zlovolné skupiny, které chtějí zničit lidstvo.

Pociťujte lásku mého Syna tím, že otevřete svá srdce. Odevzdejte mi, Matce Spásy své starosti a já je vezmu k mému Synu.

Potom vás přikryji mým nejsvětějším pláštěm a vy pocítíte sílu, jaká může přicházet pouze z nebes.

Jen pak budete naplněni pokojem, odvahou a rozhodností, abyste se stali částí Boží armády. Tato armáda, která se již formuje, je vytvářena množstvím lidí napříč všemi národy.

Půjdou až do konce a nemohou být poraženi.

Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání.


Vaše milovaná Matka, Matka Spásy


zpět