460. Poselství Matky Spásy ze dne 11. června 2012 v 12:02.


MODLETE SE ZA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, ABY JIM BYLY DÁNY MILOSTI K OBRANĚ JEJICH VÍRY


Všechny Boží děti po celém světě jsou volány, aby se propojily v jednotu a úpěnlivě v tomto čase prosily o milosrdenství mého Věčného Otce.

Děti, vylijte svá srdce mému Otci a proste Ho, aby vás chránil a pokryl vás vzácnou Krví jeho Syna.

Musíte od nynějška každý den dávat pozor na to, abyste se modlily k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, Spasitele světa, za všemožnou ochranu před zlými silami, které nyní bují v každém koutu.

Modlete se, modlete se, modlete se za křesťanské církve na zemi, aby jim byly dány milosti k obraně své víry.

Nikdy se nevzdávejte naděje, děti, protože když už jste se zavázaly věrností mému Synu a modlíte se o sílu, vaše modlitby budou vyslyšeny.

Dnes vás prosím, abyste pokračovaly v modlitební kampani za obrácení a v modlitbě mého nejsvětějšího růžence a růžence Božího milosrdenství.

Tento měsíc je zasvěcen obrácení mnoha národů.

Musíte pokračovat v půstu k záchraně duší a můžete jej držet podle možností každého z vás.

Děti, pokračujte v modlitbách za obrácení, kterého je v tomto čase tolik zapotřebí.

Děkuji, že jste odpověděly na mou výzvu.


Matka Spásy


zpět