457. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2012 v 19:05.


SVOBODNÁ VŮLE VÁM NEMŮŽE BÝT VZATA. NEMOHU ŽÁDAT, ABYSTE MĚ NÁSLEDOVALI.


Má vroucně milovaná dcero,

mnozí, kdo čtou tato moje poselství, dávaná lidstvu z lásky, nepochopili mé úmysly.

Mým slibem, jako Syna člověka, je zachránit celé lidstvo.

Moje ukřižování na kříži nebyl prostě jen okamžik v čase, nebo chvíle v dějinách.

Byla to oběť, kterou jsem přinesl, abych nabídl každému jednotlivému z vás, dokonce i dnes, dar věčného života.

To je slavnostní slib. Život ve světě, který přichází, moje království na zemi, je pro každého.

Nyní přicházím, abych vás připravil.

Řekl jsem vám už dříve, že i když přicházím, abych vás varoval před nebezpečím, plynoucím z odmítnutí mého učení a Desatera přikázání, které ustanovil můj Věčný Otec, nemohu přikázat mým dětem, nebo je žádat, aby naslouchaly. Neboť celému lidstvu, stejně jako andělům v nebi, byl dán mimořádný dar – dar svobodné vůle.

Svobodná vůle vám nemůže být vzata. Nemohu požadovat, abyste Mě následovali.

Mohu vás varovat, ukázat vám omyl vašich cest, ale nemohu žádat, abyste odpověděli na mé volání.

Mohu jen prosit.

Svobodná vůle, jako dar může být také překážkou, když bude použita Satanem, aby do vaší mysli vkládal lži.

Může vznášet požadavky velmi nutkavého charakteru, proti kterým, jak sami shledáte, je velmi těžké bojovat, taková je jeho moc.

Moje trpělivost je v tomto konci časů zkoušena, jako nikdy dříve.

Přes moji smrt na kříži, a i když jsem se s láskou vzdal života, abych zachránil každého z vás, mnozí zapomněli, co tato oběť skutečně znamená.

Když jsem se vzdal života pro spásu lidstva, proč mé děti neposlouchají?

Jestli Mi nyní, prostřednictvím těchto poselství, nechtějí teď naslouchat, je to volba, kterou učinili ze své svobodné vůle. Proč tedy pokračují v mylném výkladu a v překrucování obsahů Bible svaté?

Bez ohledu na to, jak velice jsem odmítán, nebudu nikdy zanedbávat svou povinnost varovat vás před nebezpečími, která přicházejí.

Nebezpečí, o kterých mluvím, není právě jen nouze, plánovaná ve vašich národech zkaženými stoupenci Satana, kontrola vašich peněz, vaší potravy, nebo lidského života.

Ne, nebezpečí, která si musíte uvědomit ze všeho nejvíc, jsou nebezpečí ztráty vaší duše ve prospěch Satana a jeho padlých andělů.

Zda budete dbát mého Slova, je nyní zcela na každém jednotlivém z vás.

Vše, o co vás prosím, je, abyste Mi naslouchali. Když nebudete naslouchat, když nepřijmete mimořádné milosti, které vám teď uděluji, bude to znamenat, že nemusíte být náležitě vybaveni k tomu, abyste zachránili svou duši před šelmou.

Žehnám vám všem. Ty, kteří jsou zmatení, vybízím, aby si vybrali modlitby, které vám byly dány prostřednictvím těchto poselství.

Pomohou vám, abyste odpověděli na mé volání z nebes.


Váš Ježíš


zpět