456. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2012 v 20:00.


600.000 PADLÝCH ANDĚLŮ BYLO MINULÝ ROK UVOLNĚNO Z JAM PEKLA. DALŠÍCH PĚT MILIÓNŮ BYLO UVOLNĚNO NYNÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

je čas chopit se zbraní v nebeském boji, který znovu zuří proti Satanovi a jeho padlým andělům.

Nyní, kdy byli uvolněni v každém národu, Satanova armáda padlých andělů a jejich oddaných stoupenců na zemi trápí všemožným způsobem Boží děti.

Jsou zde i viditelná znamení. Krize v mé církvi, katolické církvi, byla způsobena silami zla, jejichž prvořadým cílem bylo ji srazit na kolena. To jim ale nestačilo, síly zla chtějí zničit svatou eucharistii tím, že ji znesvětí.

V Satanově plánu bylo zničit víru mých následovníků tím, že moji církev demoralizuje.

Mnoho z mých následovníků už neuctívá Mě, svého Spasitele, protože za hříchy obviňují ty, kteří Mne v církvi reprezentují. Jak Mě zraňuje, že Mě opouštějí tak rychle.

Odpadlictví v dnešním světě bylo také plánováno Satanem pokoušením Božích dětí, aby zapíraly svou víru.

Místo ní užívá nové náboženství, známé jako náboženství New Age. Místo oslavení Boha, Věčného Otce, oslavují lidské bytosti jako duchovně nadřazené a vládnoucí.

Tak jako Lucifer, který chtěl být nejen jako Bůh, ale chtěl se stát Bohem, tento rychle se rozvíjející kult chce přesvědčit Boží děti, že mají vládu nad svým osudem, že všechno může být kontrolováno falešnou vírou v metafyzický svět, který neexistuje.

Víra ve falešné bohy, jako Buddha, uškodila mnoha lidem a přivedla je do temného světa, který se na první pohled zdá třpytivý, ale který nemůže zažehnout čistou lásku jednoho k druhému.

Místo toho tato náboženství New Age a jim podobná, směřují k jediné věci. K posedlosti sebou samým a k lásce sebe sama na úkor jiného.

Války, které rozdmychávají Satanovy zednářské řády, se již rozmáhají a největší skupina ze všech chce organizovat kontrolu nad Středním východem pomocí masakrů.

V Evropě budou organizovat zavedení nové světové měny, aby vás zotročily.

Satanovo sevření je tak silné, že bude třeba hodně modliteb, aby svrhly moc, kterou třímá. Pak přijde pokušení odvrátit Boží děti od Pravdy.

On, Satan, může rozvrátit vaši mysl. I když nemá moc k tomu, aby věděl, co si myslíte, může do vaší mysli vkládat myšlenky a pochybnosti.

Když mu zpočátku budete odporovat tím, že se budete modlit za milosti, abyste se ochránili, tak zesílí svou činnost.

Satan sesílá své padlé anděly k věřícím a mučí je. Kdybyste je mohli vidět, otřáslo by to vámi. Dva nebo tři vás mohou obklopit a vyvést vás z míry, způsobit, že se stanete zmatenými, mrzutými, a vaši mysl naplnit nemilosrdnými myšlenkami vůči jiné osobě.

Cokoliv, co má společného s Bohem, jeho církvemi, jeho dětmi a těmi, kdo Ho na zemi reprezentují, je jeho prvořadým cílem.

Pak se zaměřuje na ty, kteří jsou vysoce postavení a mají kontrolu nad životy miliónů. Pokouší je korupcí, zneužitím moci a zavedením špatných zákonů, připravených tak, aby vyvolaly bolest a nouzi. A pak rozdmychává války.

Děti, neignorujte tento boj, protože je skutečný.

600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla.

Dalších pět miliónů bylo uvolněno nyní. Pro Boží armádu v nebi nastal čas ke zničení Satana. Pro mou armádu na zemi také přišel čas, aby shromáždila zbraně.

Času je málo a máme mnoho práce.

Modlitba je zbraní a obrácení je cílem. Já mohu dosáhnout záchrany duší jen tehdy, bude-li můj hlas nyní slyšen.

Satan to ví. Vynesl klatbu nad touto misí a bude od ní odvádět mnoho Božích dětí. Přesto nemůže vyhrát. Neboť nikdo nemůže zabránit, aby Kniha Pravdy byla odhalena, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo to učiní.

Přesto mnoho ubohých duší bude přesvědčeno, aby se dívaly jinam, když oznamuji Pravdu, aby ji viděl celý svět, jak bylo předpověděno v Knize Zjevení.

Nikdy nedovolte, aby se s vámi utkal. Můžete to udělat odmítnutím odpovídat na urážky, nebo posměšky, jimiž vás budou zahrnovat ostatní, když budete hlásat mé svaté Slovo. Neboť když se s ním utkáte, dodáte mu munici, kterou potřebuje, aby vás zlomil.


Váš milovaný Ježíš, Spasitel lidstva


zpět