455. Poselství Matky Spásy ze dne 6. června 2012 v 17:05.


DĚTI, KDYŽ V TOMTO ŽIVOTĚ TRPÍTE, STÁVÁTE SE BLIŽŠÍ MÉMU SYNU


Děti,

když v tomto životě trpíte, stáváte se bližší mému Synu.

Utrpení, jakkoliv těžké, přináší milosti, zejména když je ochotně přijato pro záchranu duší.

Když trpíte, vždy si připomínejte, jak trpěl můj Syn.

Nezapomeňte, že člověk by jen velmi těžko vydržel jeho tělesná muka. Přesto duševní utrpení může způsobit stejnou bolest.

Těm, kteří bojují s utrpením, pravím: Musíte prosit mě, vaši milovanou Matku Spásy, abych vám pomohla se s ním vyrovnat.

Převezmu vaše utrpení a nabídnu je ve vašem jménu mému drahému Synu pro záchranu duší.

On si vezme jen to, co potřebuje a poskytne vám útěchu. Pak zmírní vaše břímě.

Utrpení může být způsobem očisty duše.

Odmítněte je, bojujte proti němu a nedá vám úlevu. Stane se mnohem těžším břemenem.

Obětujete-li s láskou, budete zbaveni jeho tíhy a plní radosti.

Nikdy se utrpení nebojte, neboť vás přivede blíže k Nejsvětějšímu Srdci mého Syna.


Vaše milovaná Matka, Matka Spásy


zpět