450. Poselství Matky Spásy ze dne 2. června 2012 v 11:00.


ODHALILA JSEM TYTO UKRUTNOSTI MALÝM DĚTEM MELÁNII A MAXIMINU V LA SALETTĚ


Mé dítě,

je důležité, aby všichni, kdo milují mého Syna, se v tomto čase modlili za milosti síly a vytrvalosti.

Děti, poznání, které je vám prostřednictvím těchto poselství odhalováno, má vám pomoci se připravit.

Nemějte nikdy pocit, že jako Boží armáda nebudete schopni vydržet ďábelský režim, který se už zanedlouho ukáže ve světě.

Vždy si připomínejte moc mého svatého růžence.

Nikdy nezapomeňte, že moc mého Otce, je největší mocí ze všech.

Žádná moc není tak veliká, aby mohla porazit nejskvělejší moc Boha.

Jste-li skutečné Boží dítě, přicházíte-li k Otci skrze mého Syna, budete ochraňováni.

Neznámé způsobuje strach, ale ten může být také vyvolán odhalením Pravdy.

Dovolte milostem, které jsou vám dávány prostřednictvím modlitební kampaně, aby vám poskytly klid mysli a duševní sílu k dalšímu postupu k záchraně duší.

Čím více duší bude obráceno k lásce k mému Synu, tím silnější bude vaše modlitební kampaň.

Milujte jeden druhého a sjednoťte se v modlitbě, abyste pomohli zachránit Boží děti před antikristem.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby každá duše byla natolik statečná, aby odmítla jeho otrávenou značku.

Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii a Maximinovi v La Salettě už tak dávno. Čas, kdy se tato proroctví uskuteční, přijde brzy.

Těmto dětem byly oznámeny ďábelské plány a ony přijaly, co jsem jim řekla. Nyní vy, děti, musíte přijmout skutečnost, že se tyto události musí stát.

Musíte se usilovně modlit, abyste oslabily a zmírnily hodně této bolesti, kterou lidstvo bude muset přetrpět.

Buďte statečné, děti.

Důvěřujte mému Synu a poskytněte Mu volnost k tomu, aby vás vedl tak, jak musí, aby duše mohly být zachráněny ze spárů šelmy.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět